1. Forside
  2. Redia Admin
  3. Access konfiguration & log

Generel konfiguration

Under "Generel konfiguration" har I mulighed for at rette fælles indstillinger for alle Access enheder. I finder punktet i venstremenuen under "Access" og vælg dernæst "Konfiguration". 

Sprog

I en drop-down menu vælger I hvilke sprog, lånerne kan skifte mellem på Access dørpanelet. Der kan vælges følgende: 

  • Dansk
  • Engelsk
  • Norsk (nob)
  • Svensk

Generelt-Acces

Validering af låner

I kan her tilføje valideringsmuligheder for, hvordan lånere skal have adgang til biblioteket ved at trykke "Tilføj validering". Efter at have givet valideringen et navn, vælger I om:

  • Lånerne skal valideres mod LMS
  • Lånernes login skal valideres mod en øvre og/eller nedre grænse af startcifrene i ID'et. 

Hvis lånerne valideres mod LMS, er der mulighed for at sætte en aldersbegrænsning på lånerne, der skal have adgang til biblioteket. Først slåes aldersbegrænsning til og dernæst sættes selve aldersbegrænsningen i feltet ved siden af. 

Ændre-validering

Login

I kan også sætte længden på bruger-ID og pinkode med minimum og maksimum antal tegn samt vælge om, brugerne skal logge sig ind med eller uden PIN-kode. Dette gøres ved at trykke på slideren. Når slideren er grå og trukket til venstre er PIN-kode valgt fra, og når slideren er sort og trukket til højre er PIN-kode valgt til. 

Adgangspanel 

Alternative værdier

Her kan I angive en alternativ værdi til dørpanel. Ved "Alternativ værdi 1" skriver I en værdi, der skal sættes til venstre for 0'et på dørpanelet. Ved "Alternativ værdi 2" skriver I en værdi, der skal sættes til højre for 0'et i dørpanelet. 

Automatisk nulstilling

Her angiver I det antal sekunder, dørpanelet skal være inaktiv før den nulstilles. 

Generelt-Acces

Læs mere om dørpanelet