1. Forside
  2. Redia Admin
  3. Access konfiguration & log

Generel konfiguration

Under "Generel konfiguration" har I mulighed for at ændre fælles indstillinger for alle Access enheder. 

I denne artikel kan du læse om:

Sådan finder du “Generel konfiguration” for Access i Redia Admin

I venstremenuen skal du klikke på:

  • Access > Konfiguration > Generel konfiguration

Du kan nu lave ændringer, som gælder for alle jeres Access enheder på tværs af filialerne. 

OBS: Ændringer foretaget under Generel konfiguration træder i kraft den efterfølgende morgen, hvor Access genstarter. Hvis ændringen er kritisk, så kontakt Redia Support.

Opsætning af validering

I kan oprette en række regelsæt, som bestemmer, hvordan jeres brugere bliver valideret, når de logger sig ind i selvbetjent tilstand. For hvert regelsæt kan I vælge, hvilke filialer det skal gælde for. I har således mulighed for at oprette en anden validering for nogle filialer end for andre. 

Oversigt over regelsæt

Oversigten viser alle oprettede regelsæt. Det første regelsæt, som bliver oprettet, bliver defaulten og vil gælde for alle filialer, indtil andre regelsæt oprettes. Det vil sige, hvis ikke filialen er tilknyttet et andet regelsæt, vil defaulten gælde for den. Dermed sikres det, at alle filialer bruger et regelsæt og dermed validere brugerens login efter jeres ønske. Det er derfor heller ikke muligt at slette et default regelsæt igen. 

I oversigten kan I se, hvilke filialer der bruger hvilke regelsæt.

Admin-Access-Generel---regelsæt

Tilføj regelsæt

I opretter et regelsæt på “Tilføj regelsæt” og giver herefter regelsættet et navn, som kun vises i Redia Admin. 

I kan nu tilføje valideringsregler til regelsættet ved at trykke på “Tilføj valideringsregel”.

Admin-Access-Generel---regelsæt-opret

Efter at have givet valideringsreglen et navn, vælger I om:

  • brugerne skal valideres mod LMS (fx om besøgende skal være oprettet i Bibliotekssystemet for at få adgang eller ej)
  • brugernes login skal valideres mod en øvre og/eller nedre grænse af startcifrene i ID'et. 

Hvis brugerne valideres mod LMS, er der derudover mulighed for at sætte en aldersbegrænsning på brugerne, der skal have adgang til biblioteket. Først slås aldersbegrænsningen til og dernæst sættes selve aldersbegrænsningen i feltet ved siden af.

Admin-Access-Generel---regelsæt-valideringsregel

Når selve valideringsreglen er oprettet, kan I vælge, hvilke filialer den skal gælde for. I “Filial”-feltet afkrydser I de ønskede filialer. Hvis en filial allerede er tilknyttet et andet regelsæt, vil den ikke være på listen. 

Når I er færdige med opsætningen af regelsættet, skal I huske at trykke på “Gem” nederst. 

Admin-Access-Generel---Regelsæt-filial

Opsætning af login

I skal sætte et minimum og maksimum antal tegn på længden af bruger-ID’et og pinkoden. Det skal afspejle det minimale og maksimale antal tegn, brugerens bruger-ID og pinkode skal have for at blive logget ind. 

Derudover skal I også vælge, om brugerne skal logge ind med eller uden pinkode. Hvis I aktiverer indstillingen, vil Access enheden bede om pinkode, inden brugeren bliver valideret. 

Admin-Access-Generel---login

Valg af sprog

I en drop-down menu vælger I, hvilke sprog brugerne kan skifte mellem på Access-adgangspanelet. 

Der kan tilføjes følgende sprog: 

  • Dansk
  • Engelsk
  • Norsk bokmål
  • Svensk

På Access-adgangspanelet skifter brugeren sprog ved at trykke på “Globus” på tastaturet. 

Admin-Access-Generel---sprog-1

Indstillinger på adgangspanelet 

Alternative værdier

Her kan I angive en alternativ værdi til adgangspanelet, hvis f.eks. brugernavnet indeholder et bogstav. Ved "Alternativ værdi 1" skriver I en værdi, der sættes til venstre for 0'et på adgangspanelet. Ved "Alternativ værdi 2" skriver I en værdi, der skal sættes til højre for 0'et i adgangspanelet.

Automatisk nulstilling

Her angiver I det antal sekunder, adgangspanelet skal være inaktiv, før det nulstilles. 

Admin-Access-Generel---adgangspanel-2

 

Læs mere om adgangspanelet