Enhetsstatus

Under “Drift” i venstremenyen kan dere under “Enhetsstatus” se en oversikt som viser den aktuelle statusen for alle Butler-enheter på tvers av deres filialer.

Listen er sortert etter enhetens navn, men ønsker du en annen sortering kan du enkelt trykke på tittelen for de enkelte kolonner for å sortere på dem.


Hver enhet er vist med:

 • Enhetsnavn
  • Tilsvarer dens navn under Butler > Enheter i Redia Admin
 • Filialnavn
  • Den filialen som enheten er opprettet under
 • Status
  • Viser om enheten for øyeblikket er online eller offline.
 • Tidspunkt
  • Viser når enheten sist var online. Har enheten aldri vært online vil det stå “ugyldig dato”.

Restart enhet

Hver enkelt Butler-enhet kan restartes hvis det blir nødvendig. Når restart-knappen benyttes, er det hele datamaskinen som restartes, hvis det blir nødvendig. Når restart-knappen benyttes, er det hele datamaskinen som restartes, og ikke bare selve Butler-programmet.

Det er også mulig å restarte alle enheter på en gang. Det gjøres på knappen “Restart alle”, som er plassert over selve oversikten.

Det er dessverre ikke mulig å vite om datamaskinen faktisk er i gang eller ei. Derfor er restart-knappen alltid aktiv, også mens maskinen er i gang med å restarte.

Datamaskinen åpner Butler-programmet opp igjen når den er ferdig med å restarte.

Det er kun brukere med Admin-rolle som kan restarte enheter.

 

OBS: Hvis dere ønsker å kunne restarte deres enheter, kan dere kontakte Redia Support ved å opprette en supportsak.