Forside

Biblioteket-appens forside indeholder en række “hylder” med materialer tilknyttet, som brugeren kan scrolle igennem og lade sig inspirere af. Derudover viser forsiden også bibliotekets åbningstider, arrangementer og nyheder.

Forside.png

Hylder

Forsidens hylder varierer med forskellige titler, som materialerne hører ind under. Man kan se materialerne på hylden ved at scrolle sidelæns, og læse mere om det enkelte materiale ved at trykke på det.

Hyldernes indhold varierer og opdateres løbende. Noget indhold hentes fra bibliotekets hjemmeside, mens andet hentes fra eksterne sider, f.eks. eReolen. Hylderne, og appen generelt, viser altid kun materialer, som ejes af den pågældende kommunes biblioteker, eller som kan lånes via eReolen.

Hylder.png

Læs mere om hylder  

Åbningstider

Åbningstiderne på forsiden gælder den filial, som brugeren har valgt at afhente reserveringer på, jf. Indstillinger. Bjælken viser “yder-tiderne”, dvs. tidligste åbningstid (typisk selvbetjent) og seneste lukketid (typisk selvbetjent).

Hvis brugeren ikke er logget ind, vises åbningstiderne for kommunens hovedbibliotek.

Trykker man på bjælken, kommer man ind på en side med åbningstider, som har mere detaljeret information om bibliotekets åbningstider og kontaktoplysninger, samt mulighed for at se åbningstider for andre dage og andre filialer, se evt. Mere.

andre-bibs.png

Læs mere om åbningstider og kontaktoplysninger

Arrangementer og nyheder

På forsiden vises også bibliotekets arrangementer og nyheder. Rækkefølgen bestemmes af arrangementernes starttidspunkt og nyhedernes publiceringsdato.

Ved at trykke på et arrangement kan man se start- og sluttidspunkt, en beskrivelse, evt. en knap til online tilmelding, samt evt. relaterede materialer. 

Under en nyhed kan man læse nyhedsteksten og, hvis disse er tilknyttet, se relaterede materialer.

  Arrangementer-og-nyheder.png      Arrangementer.png      Nyheder.png

Læs mere om arrangementer og nyheder