Changelog for Butler

Version 2.4.5 (uge 21 2023)

 • Lån
  • Har låneren et mellemværende, vil en besked nu gøre opmærksom derpå efter login. 
 • Min side > Lån
  • Rettet fejl, hvor teksten “Overskredet” blev vist for tidligt.

Version 2.4.4. (uge 16 2023)

 • Søgeresultat
  • Valg af materialetype flyttes op som et filter.
  • Der vises nu kun 7 materialer på en række. 
 • Lån og Aflevér
  • Mindre justeringer i den bagvedliggende styring af alarmsystem.

Version 2.4.2 (uge 15 2023)

 • Login
  • Muligt at indstille automatisk login efter indtastning af pinkode.
 • Lån og Aflever
  • Materialernes fulde titel vises nu uanset længde. 
 • Min side
  • Optimeret design på Lån og Reserveringer
  • Muligt at sætte reserveringer på pause. Læs mere om funktionen her.

Version 2.4.1 (uge 12 2023)

 • Søg
  • Optimeringer på design til Butler i højformat. 
 • Materialevisning
  • Korrekt visning af cover, når brugeren skifter sprog på materialevisningen (selve funktionen er afhængig af bibliotekssystemet)
  • Felter uden data under “Mere information” vises ikke.

Version 2.4.0 (uge 10 2023) 

 • Lån, Aflever og Scan materiale
  • Implementerer muligheden at få scanning af materialer med RFID-scanner og stregkodelæser til at virke samtidig. Kræver opsætning i Redia Admin. 
 • Mindre fejlrettelser bl.a.:
  • På materialevisningen bliver lange placeringsstier ikke længere forkortet men i stedet vist på flere linjer
  • Login felterne nulstilles, hvis brugeren er spærret og derfor ikke bliver logget ind.

Version 2.3.5 (uge 7 2023)

 • Materialevisning
  • Ændringer i reserveringsflowet
   • Kan skifte afhentningsfilial inden reserveringen gennemføres (hvis bibliotekssystemet understøtter det).
   • Brugeren får oplysning om placering i reserveringskøen (hvis bibliotekssystemet understøtter det).
 • Login
  • Forbedret design
 • Mindre fejlrettelser og justeringer.

Version 2.3.4 (uge 4 2023)

 • Generelt 
  • Understøttelse af RFID-tags med afvigende CRC algoritme
 • Lån og Aflever
  • Hvis “Tving kvittering” er aktiveret, gives nu mulighed for kvittering på enten print eller e-mail.

Version 2.3.3 (uge 3 2023)

Backend opdatering

 • Materialevisning (Gælder kun bibliofil)
  • Tilføjet shelfmark til placeringsstien
 • Wayfinding (Gælder kun Deichman)
  • Opdatering af løsningen

Version 2.3.3 (uge 2 2023)

 • Kvitteringer
  • Lånernummer vil ikke længere ses på kvitteringerne, medmindre det vælges til i Redia Admin. 
 • Generelt
  • Optimeringer på visningen af bidragsydere: 
   • Ensrettet, hvorfra dataen hentes
   • Korrigeret, så det er de rigtige primære bidragsydere, som vises. 
   • Forenklet visningen
  • På den printede kvittering bruges nu “Af” i stedet for “Forfatter(e)”.
 • Materialevisning. 
  • I toppen af siden bruges nu “Af” i stedet for “Forfatter(e)”.

Version 2.3.2 (uge 50 2022)

 • Materialevisning
  • Tilføjet oversættelse af “Filmfotograf”
 • Opret låner
  • Håndterer nu links, som åbner nye sider, så de vises i samme vindue på skærmen.
 • Andre småjusteringer

Version 2.3.1 (uge 48 2022)

 • Nøddrift 
  • Implementeret at Butler går direkte i nøddrift ved opstart hvis nødvendigt

Version 2.3.0 (uge 47 2022)

 • Login 
  • Stregkodelæserens placering vises nu med animerede pile. 
 • Lån/Aflevér
  • Tekstændring ved brug af stregkodelæseren til scanning af materialer. 
 • Min side (Gælder kun danske biblioteker)
  • Brugere kan betale deres mellemværender med MobilePay (tilkøbsfunktion)

Version 2.2.9 (uge 46 2022)

 • Generelt
  • Kompatibel med ny RFID-læser af typen Andea RD2101
 • Lån/Aflevér
  • Grammatisk ændring i teksten ved materialetælleren, så teksten skelner mellem singularis og pluralis.

Version 2.2.8 (uge 43 2022)

 • Materialevisning
  • Hvis en reservering fejler, kommer der nu en fejlbesked. 
 • Min side
  • Tilføjet ikoner til menupunkterne samt ved teksten på siderne, hvis brugeren ingen lån, reserveringer eller gebyr har. 
 • Hent reservering
  • Materialer klar til afhentning vises nu i tre kolonner. 
 • Opret låner
  • Eventuel mulighed for filupload via chat funktioner og lignende i web views blokeres. 

Version 2.2.7 (uge 41 2022)

 • Aflevering (Gælder Bibliofil)
  • Sortering af materialer ved brug af Alert-feltet i SIP2 er nu implementeret. Kan konfigureres i Redia Admin. 
 • Lån
  • Muligt at logge ind uden pinkode. Konfigureres i Redia Admin (Gælder Bibliofil og Quria).
  • Optimering af fejlhåndtering: hvis Redia får en fejlkode fra bibliotekssystemet, vil den blive vist på Butler. Der er tre måder, hvorpå den kan blive vist: 
    1. Hvis der findes en oversættelse af fejlkoden i Redias database, så vises den. 
    2. Er der ingen oversættelse i Redias database, vises fejlkoden samt beskeden fra bibliotekssystemet. 
    3. Kommer der ingen besked fra bibliotekssystemet, vises fejlkoden. 
 • Min side (Gælder Quria)
  • Muligt at logge ind uden pinkode. Konfigureres i Redia Admin.

Version 2.2.6 (uge 39 2022)

 • Lån 
  • Månedernes navne i afleveringsfristen vises nu i deres forkortede form.
  • På oversigten over de gennemførte lån, har vi fjernet teksten “Udlånt”.
  • Fejlhåndtering: Hvis udlånet fejler vises årsagen i fejlbeskeden (hvis bibliotekssystemet understøtter det).
 • Login (Gælder kun Mikromarc)
  • Muligt for lånere med BorrowerclassId at logge ind.

Version 2.2.5 (uge 36 2022)

 • Lån og aflevering: Nyt design
  • Højrestillet menu. 
  • Kun én afslut-knap, hvorefter muligheden for kvittering kommer.
  • Større afstand mellem scannede materialer for bedre overblik.
 • Aflevering
  • Animererede pile, som peger mod sorteringsvejledningen, hvis materialet skal registreres i en afleveringsboks. 
  • Besked for hvert enkelt materiale, som ikke er registreret i afleveringsboksen, når brugeren vil afslutte.
 • Generelt
  • Genintroduceret ikonet for stregkodelæseren ved login.
  • Fejlbesked vises og Lån, Aflevering og Scan er inaktive, hvis Butler er sat op til at scanne materialer med stregkodelæser, men ingen stregkodelæser er konfigureret.

Version 2.2.4 (uge 35 2022)

 • Søg
  • Oversættelse af filtret “Læseniveauer”

Version 2.2.3 (uge 34 2022)

 • Min side (Gælder kun FBS)
  • Tidsskrifter får nu vist nummer og årgang på lån, reserveringer og mellemværender. 
  • Mangler metadata på en lånt materiale f.eks. et fjernlån, hentes dataen et andet sted i bibliotekssystemet, så felter på e-mail kvitteringen ikke længere fremstår tomme. 
 • Wayfinding
  • Udskriv-knap vises nu kun, hvis der er konfigureret en printer til enheden.
  • Optimering i den bagvedliggende struktur (Gælder kun FBS).

Version 2.2.2 (uge 26 2022)

 • Generelt
  • Butler kan nu benyttes i højformat, hvis skærmen er 1080x1920 eller 1920x1080 pixels. 
  • Knappen “Udskriv” kvittering bliver nu kun vist, hvis der er konfigureret en printer på selve enheden. Tidligere blev knappen altid vist, men var inaktiv, hvis ingen printer var tilgængelig.
 • Søg
  • Ændret filtret "Kategori" til "Målgruppe", så det tilsvarer Biblioteket-appen (Gælder kun FBS). 

Version 2.2.1 (uge 25 2022)

 • Generelt
  • Optimering af den automatiske nulstilling, så nedtællingsbeskeden ikke vises, hvis Butler er på startsiden.Læs mere om automatisk nulstilling her.
  • Bagggrundsfarven, når Butler starter op eller genindlæser sin konfiguration, svarer nu til Butlers generelle baggrundsfarve. Der er dermed ikke længere farveskift, når Butler nulstiller.

Version 2.2.0 (uge 24 2022)

 • Scan materiale
  • Funktionen gør det muligt at scanne et materiale og få flere oplysninger om det (kræver API adgang). Funktionen aktiveres i Redia Admin. Læs mere om funktionen her
 • Min side > Mellemværende
  • Justeret, så hvis mellemværendet ingen oprettelsesdato har, vises der ingen dato på den udprintede kvittering. 
 • Søg
  • Mikromarc: Materialerne betegnes nu som enten fiktion eller fag.
 • Generelt
  • Forbedret design, hvis Butler bruger stregkodelæseren til at scanne materialer.

Version 2.1.9 (uge 22 2022)

 • Aflevering
  • Afleveringsboks: sorteringsvejledningen bevares, når materialet er registreret i afleveringsboksen.
 • Min side
  • Lån: Justering på den udprintede kvittering, så den matcher kvitteringen fra Mellemværende (Gælder kun Deichman). 
  • Mellemværende: Bedre visning af lange titler. 
 • Søgning
  • Shelfmark er tilføjet placeringsstien (Gælder kun FBS) 
 • Nøddrift
  • Justeret, så Butler benytter de SIP2 oplysninger, som eventuelt et indtastet under den enkelte enhed i Redia Admin.

Version 2.1.8 (uge 20 2022)

 • Generelt
  • Mindre visuelle optimeringer på de udprintede kvitteringer.
 • Min side
  • Nyt visuel visning på “Mellemværende”
  • Justering, så gebyrer oprettet efter biblioteket er overgået til ØIR, vises under “Mellemværende” (Gælder kun FBS). 
  • Justering på den udprintede kvittering på “Lån” og “Reserveringer”, hvor bidragsydere blev vist i stedet for forfatter. Det er nu ændret. (Gælder kun FBS)

Version 2.1.7 (uge 15 2022)

 • Generelt
  • Teknisk optimering i forhold til håndtering af oversættelser. 
  • Justering, når Butler nulstiller, så konfigurationen bliver genindlæst, selvom Butler ikke har været aktiv. 
 • Udlån
  • Optimering, så Butler viser et grønt flueben ved materialet, når lånet er gennemført. Har været tilfælde, hvor der i stedet kom en lyserød firkant. 
 • Kvitteringer
  • Ensretning, så alle printede kvitteringer har samme formulering af “Forfatter(e)”. 
  • Hvis metadata mangler på et lånt materiale f.eks. et fjernlån, så hentes dataen nu et andet sted i bibliotekssystemet, så felter på den udprintede kvitteringer ikke fremgår tomme. 

Version 2.1.6 (uge 13 2022)

 • Mindre teknisk optimering i forhold til håndtering af oversættelser. Ændringen har ingen effekt på brugeroplevelsen.

Version 2.1.5 (uge 12 2022)

 • Generelt (Gælder kun MikroMarc)
  • Der vises nu covers/forsider på materialer (hvis der findes et digitalt cover/forside). 
 • Søgning (Gælder kun MikroMarc)
  • Tilføjet shelfmark til placeringsstien på e-mailkvitteringer. 
 • Lån (Gælder kun Bibliofil)
  • E-mailadressen hentes automatisk, hvis låneren har registreret en i bibliotekssystemet. 

Version 2.1.4 (uge 10 2022)

 • Generelt
  • Brugeren får længere tid til at reagere, når Butler nulstilles. I pop-up beskeden vil der tælles ned fra 20 sek., i stedet for de nuværende 10 sek.
 • Lån
  • Rettet fejl, hvor Butler ikke fik deaktiveret alarmen på materialer ved lån.
 • Aflevering
  • Nyt afleveringsflow, som vejleder brugeren tydeligere i sorteringen af de afleverede materialer, når det skal registreres i en afleveringsboks. Læs yderligere under “Sorteringssteder” her
  • Hvis et materiale afleveres uden, at alarmen bliver sat på en eller flere dele, vil det ikke længere blive oplyst på kvitteringen. Læs mere om registreringen af RFID-tags ved aflevering her.
 • Huskeliste
  • Hvis “Reservér materiale” er slået fra i Redia Admin vil det slå igennem på både materialevisningen og huskelisten på Butler. Tidligere var det kun på materialevisningen. 
  • Ændret i sorteringen af materialer på huskelisten, så materialer, som er tilgængelige på en anden filial, end den hvor Butler står, kommer under kategorien “Kan reserveres", og ikke som før under “Find på hylden”. Læs mere om opdelingen af materialer på huskelisten her.
 • Udprintede kvitteringer
  • Det er nu muligt at tilføje tekst til header og footer på den udprintede kvittering. Det gøres i Redia Admin. Læs hvordan her.  
 • Min side (Gælder kun MikroMarc, Bibliofil, Quria og Book-it)
  • Justering, så alle lånere ikke længere får besked om erstatningskrav på “Min side”, såfremt de ikke har et gebyr.

Version 2.1.3 (uge 6 2022)

 • Afhentningsfristen for reserveringer, som er klar til afhentning, vises nu korrekt (Gælder kun Quria) 
 • Rettet fejl, hvor filial ikke blev markeret under filteret “Bibliotek”, hvis “Vis kun ledige” var slået til (Gælder kun Deichman)
 • Rettet fejl, hvor en tom fejlbesked kom, når brugeren loggede ind på “Min side” (Gælder kun MikroMarc)

Version 2.1.2 (uge 5 2022)

 • Generelle designoptimeringer 
 • Forbedret visning af reserveringer på Min side 
  • Reserverede materialer vises med flere metadata (Gælder kun Quria) 
 • Optimering på udskriften af lån på Min side
  • Hvis stregkoden ikke er tilgængelig, er teksten “Stregkode” er fjernet på den udskrevne kvittering
 • Forbedring af fejlbesked ved fornyelse af lån på Min side
  • Tilføjelse af manglende tekst i fejlbesked ved fornyelse (Gælder kun Bibliofil)
 • Forbedret visning af statusser på Reserveringer på Min side
  • Statussen "Klar til afhentning" vises nu korrekt (Gælder kun MikroMarc)
 • Forbedret visning af emneord på søgeresultatet og materialevisningen
  • Det er nu tydeligt at se forskel på klikbare og ikke-klikbare emneord (Gælder kun MikroMarc)
 • Forbedret visning af rækkefølgen på filtre på søgeresultatet (Gælder kun Bibliofil)
 • Bedre visuel visning af links på materialevisningen 
  • Links f.eks. forfatternavn er nu understreget (Gælder kun Bibliofil)
 • Optimeret visning af tastatur, når emailplacering er aktiveret på materialevisningen 
  • Når brugeren ønsker at få materialets placering på email, vil visningen af tastaturet være forbedret. 
 • Fjernet "Reserver"-knappen på huskelisten ved materialer, som ikke kan reserveres eller lånes
 • Ændret logikken for visning af forfattere i søgeresultatet 
  • Forfattere vises nu i normal form og ikke længere i inverteret form (Gælder kun Deichman)
 • Besked ved Nøddrift
  • Hvis Butler er i nøddrift, vil en besked synliggøre det (Gælder kun FBS) 
 • Indlæsning af konfiguration, når der ingen interaktion er
  • Hvis Butler ikke er i brug, vil den stadig hente konfigurationen, når den nulstiller. 

Version 2.1.1 (uge 2 2022)

 • Email kvittering ved aflevering
  • Email adresse hentes fra bibliotekssystemet

Version 2.1.0 (uge 50 2021)

 • Nøddrift version 2.0 (Gælder kun FBS)

Version 2.0.7 (uge 48 2021)

 • Anonymisering af lånernummer på kvitteringer
  • Nogle kvitteringer indeholder brugerens ID. Vi har tilføjet en maskering af de sidste cifre i lånernummeret, så det ikke kan misbruges. Dette kan nu aktiveres eller deaktiveres efter behov.
 • Bedre fejlhåndtering ved udlån/aflevering
  • Vi har i Butler's maskinrum forbedret måden vi håndterer fejlbeskeder på (også kendt som “screenMessage”). Vi gør nu brug af fejlbeskeder direkte fra LMS’et, som er de fejlbeskeder I selv definerer. (kun for kunder som anvender SIP2)
  • Forbedret visning af fejl på materialer, hvis alarm ikke er aktiveret/deaktiveret korrekt. Vises som en pop-op med metadata og cover
 • Indikator på time-out 
  • Når Butler enheden nulstiller sig selv pga. inaktivitet, vil der nu komme en pop-op besked på skærmen. Brugeren har her mulighed for at trykke på skærmen for at fortsætte, ellers vil enheden nulstille sig selv og vende tilbage til forsiden.
 • Optimering af tekstplacering
  • Forbedring af eksisterende dialog ved afslutning af lån og aflevering, samt ved indtastning af email. 
 • Bedre håndtering af betaling (FBS)
  • I forbindelse med overgang til bl.a. ØiR vil det ikke længere være muligt at betale med MobilePay i vores automater. Vi har derfor fjernet muligheden for at slå det til via Redia Admin.
 • Forbedret navigation imellem sider
  • Vi oplevede nogle tilfælde, hvor brugeren kunne navigere til sider der normalt ikke var mulige. Dette skete typisk ved søgningen og Min Side. Det er nu rettet, så brugeren ikke pludselig navigerer et uønsket sted hen.
 • Visuel forbedring på søgeresultatet (FBS)
  • På søgeresultatet var der filtre som overlappede hinanden, så det var utydeligt for brugeren at vælge og se. Det er nu løst, så der kan scrolles i filtrene. 
 • Muligt at se tilgængelighed på tværs af filialer
  • Det er nu muligt at se alle placeringer for et materiale, såfremt det står på flere filialer. Førhen var et materiales tilgængelighed bundet på Butler enhedens placering. F.eks. ville den kun tage udgangspunkt i beholdningen for Hovedbiblioteket, hvis den var placeret der. Oplysningerne kan findes under Materialevisningen under “Placering på andre biblioteker”. Låneren kan derfor let finde ud af, hvis materialet skulle være tilgængeligt på et andet filial.

Version 2.0.6 (uge 45 2021)

 • Anonymisering af låner-id på emails (Gælder kun FBS)
  • Der kan sendes forskellige emails via automaten, hvor låner-id i nogen skrives ud. Id’et bliver nu anonymiseret, så det stemmer overens med automatens fysiske printkvitteringer. 
 • Ændring i håndteringen af gebyr for SIP2 integrationer
  • Nogle brugere oplevede, at de fik besked om, at de var blokeret for udlån fordi de havde et aktivt gebyr, selvom det ikke var tilfældet. Vi har ændret på logikken i vores implementering for at løse denne case.

Version 2.0.5 (uge 40 2021)

Forbedringer på tværs af bibliotekssystemer:
 • Forbedret brugerrejse ved udlån og aflevering
  • Vi har optimeret de forskellige fejlscenarier, som en bruger potentielt kan ende i. De vil blive bedre guidet i hvad fejlen er og hvordan de kommer videre. Vi har fokuseret på at brugerne ikke skal kunne ende i en blindgyde.
 • Optimeret sorteringssteder ved aflevering
  • Vi har optimeret konfigurationen af sorteringssteder i Redia Admin. Systemet er gjort tilpas fleksibel, så I selv kan definere og rette i teksterne som brugerne ser på skærmen. På den måde kommer det til at passe til netop jeres installationer.
 • Integration af afleveringsboks
  • Vi har tilføjet muligheden for at koble en netværksbaseret afleveringsboks til jeres Butler enhed. I afleveringsboksen vil der være en RFID-scanner, som tjekker hvorvidt et givent materiale er afleveret ned i. Instruktionen og fejlbeskeder defineres i Redia Admin.
 • Justering til “Hent reservering”-funktionen
  • Vi oplevede at der til tider overlappede tekst på materialerne der var klar til afhentning. Det er nu fikset.
 • Forbedret integration af printer
  • Gennemgang af vores printer-integration, som sikrer en mere stabil drift. Der er derudover tilføjet en advarsel i UI såfremt forbindelse tabes til printeren.
Forbedringer specifikt for Cicero (FBS):
 • Integration af email-kvitteringer
  • Det er nu muligt at få tilsendt emailkvitteringer ved forskellige funktioner i Butler. Her er et udpluk: udlån, aflevering, status fra Min Side, Reservations-afhentningsnr., hyldeplacering, m.m.
 • Forbedring af placeringsstier på materialer
  • Vi har lavet en opdatering på hyldeplacering, så de bliver hentet og vist korrekt på materialevisningen.
 • Implementation af forsider til materialer
  • Vi har nu tilføjet forsider i Butler, som giver et stort visuelt løft til løsningen. I de tilfælde hvor der ikke findes en forside, vil brugeren se en farvet boks. 
 • Søgningsforbedringer
  • Vi har justeret vores søgning for vores Cicero (FBS) kunder, så den nu opfører sig mere som forventet. Vi har bl.a. fikset nogle fejl der opstod ved brug af links og emneord. Samt forbedret navigationen mellem forskellige medietyper på søgeresultatet. 

Version 2.0.4 (uge 35 2021)

Fejl:

 • Fikset fejl hvor visse printfunktioner ikke fungerede ifbm. søgningen

Forbedring:

 • Gennemgang og opdatering af tekster på nynorsk

 • Ny struktur for integration af forskellige sprog

 • Større skrift på kvitteringer

 • Tilføjet tastatur-layout for norsk og svensk