Spørgeundersøgelser

Med funktionen kan I indsamle data vedrørende emner efter eget ønske ved at få den ansatte til at besvare spørgsmål, som I selv definerer i Redia Admin. Alle svar opsamles og udstilles i Redia Admin, så I kan se statistik for alle registreringer.

I kan dermed blive klogere på forskellige områder. Det kan fx være mere viden om, hvad lånerne henvender sig til personalet om, samt hvad tidsforbruget i forbindelse med henvendelsen er. Her kan den ansatte besvare samme spørgeundersøgelse, hver gang hun har en henvendelse. I kan også bruge funktionen til at undersøge enkeltstående tilfælde fx til at få ansattes input til indretning af et område på biblioteket eller deres holdning til bestemte arbejdsgange.

Assist-Spørgeundersøgelser

Det er et fleksibelt system, som gør det muligt at konstruere en undersøgelse efter jeres behov. I kan for eksempel:

  • lave underspørgsmål, så næste spørgsmål afhænger af det forrige svar. 
  • gøre det påkrævet at svare på centrale spørgsmål.
  • spare den ansatte for tid ved, at enkelte svar gemmes til næste gang, hun skal udfylde samme spørgeundersøgelse (gemmes på enheden, ikke den ansatte). 

Plus flere andre muligheder, så I får svar på det, I ønsker uden at besværliggøre det unødigt for de ansatte. 

Oprettelsen sker i Redia Admin. I kan få vejledning dertil samt læse mere herom her.

Find i Assist

Den enkelte spørgeundersøgelse har sit eget menupunkt under “Mere” i bundmenuen, så den ansatte hurtigt kan navigere dertil.

Spørgeundersøgelsen er oplyst med navnet fra Redia Admin og vælges ved at trykke på navnet. 

Assist-Spørgeundersøgelser---under-Mere

Udfyld spørgeundersøgelsen

De enkelte spørgsmål optræder under hinanden. 

Hvordan de udfyldes afhænger af, hvilken type I har valgt i Redia Admin. Der er fire svartyper: 

  • Afkrydsningsfelt: den ansatte kan afkrydse flere svarmuligheder på en liste
  • Dropdown-menu: den ansatte kan vælge et svar i en drop-down menu
  • Enkelt valg: den ansatte kan vælge en svarmulighed på en liste
  • Tekstfelt: den ansatte kan skrive fritekst 

                              Assist-spørgeundersøgelser---afkrydsningsfelt-udfyldt      Assist-Spørgeundersøgelser---Dropdown-udfyldt

                              Assist-Spørgeundersøgelser---enkelt-valg-udfyldt      Assist-Spørgeundersøgelser---tekstfelt-udfyldt

For at facilitere besvarelsen mest muligt, bliver der scrollet ned til næste spørgsmål, når det forrige er besvaret. Det sker dog ikke, hvis svartypen er afkrydsningsfelt eller tekstfelt, da det ikke er muligt at vide, hvornår den ansatte er færdig med at udfylde disse typer. 

I Redia Admin kan I oprette underspørgsmål til alle eller nogle af de svarmuligheder, I har opstillet. I Assist vil underspørgsmålet komme under det spørgsmål, som det udspringer af.

Hvis der er spørgsmål, hvor svaret er påkrævet, vil det først være muligt at sende indtastningerne, når de specifikke spørgsmål er besvaret. 

Assist-Spørgeundersøgelser---påkrævet

Indsend svarene

Når den ansatte har besvaret spørgsmålene, trykker hun på “Send” nederst på skærmen, hvorefter svarene sendes til Redia Admin og indgår i statistikken der.

Assist-Spørgeundersøgelser---send-knappen

I Assist kan den ansatte vælge at afslutte helt på “OK”-knappen eller udfylde samme spørgeundersøgelse igen ved at trykke på “Send et nyt svar”. 

Assist-Spørgeundersøgelser---sendt

Ændringer i spørgeundersøgelsen

Hver 30. sekund tjekker Assist efter ændringer og genindlæser. Når I aktiverer en spørgeundersøgelse i Redia Admin, vil den således hurtigt blive synligt for de ansatte i Assist. 

Er der sket ændringer på en spørgeundersøgelse, imens en ansat er i gang med udfyldelse, vil hun få mulighed for at genindlæse undersøgelsen og de nye ændringer eller fortsætte med den nuværende spørgeundersøgelse. 

Hvis der er foretaget ændringer på en spørgeundersøgelse, hvor der er gemte svar fra forrige besvarelser, så bliver disse også nulstillet. I kan således sagtens lave tilpasninger af spørgeundersøgelser, selvom de ansatte er begyndt at udfylde dem. 

Assist-Spørgeundersøgelser---ny-version