Indholdsstyring: Servicemeddelelser

Servicemeddelelser er en tilkøbsfunktion til Redia Admin.

Med servicemeddelelser kan I holde både ansatte og biblioteksbrugere informeret om midlertidige forhold, som påvirker biblioteket eller bibliotekets produkters funktioner. Meddelelserne gør kort og præcist klart, hvad der er aktuelt for brugeren. Servicemeddelelser sendes altså, når der er behov for at nå effektivt ud til brugere med information.

                              Servicemeddelelse,-app      Assist-servicemeddelelser
Butler---servicemeddelelse

Servicemeddelelser skrives og udsendes manuelt af en ansat, f.eks. en redaktør eller driftsansvarlig, og udgives til jeres biblioteksprodukter, f.eks. til Biblioteket-appen, Assist eller Butler. Udgivelsen kan være øjeblikkelig eller den kan planlægges til et konkret tidsrum. 

For at oprette og skrive servicemeddelelser, skal man have en bruger til Redia Admin. I forbindelse med køb af Servicemeddelelser oprettes en Administrator-bruger til en central rolle hos jeres bibliotek. Denne Administrator kan efterfølgende oprette brugere til personalet. Læs mere om bruger-roller her

Hvordan laves servicemeddelelser?

Servicemeddelelserne skrives, planlægges og udgives i Redia Admin - hvor øvrig konfiguration og indholdsstyring af Redia-produkterne også finder sted.

Servicemeddelelser findes i Redia Admin i menuen til venstre, under "Generelt". Her vælges "Indholdsstyring" og "Servicemeddelelser". 

På siden findes et overblik over eksisterende servicemeddelelser, samt mulighed for at oprette en ny. Meddelelserne kan have forskellig status, hvilket kan ses i oversigten; "Aktiv", "Planlagt", "Kladde" og "Udløbet". Her er der således mulighed for at danne overblik over hvilke meddelelser der er aktive lige nu, hvilke fremtidige meddelelser der er planlagt, samt tilgå og redigere i tidligere servicemeddelelser, så de kan genbruges.  Der kan filtreres i servicemeddelelser efter specifikke produkter, redaktører, dato eller status. 

Servicemeddelelser,-liste

Ny servicemeddelelse

For at oprette en servicemeddelelse, vælger man "Opret Servicemeddelelse" og navngiver den. Navnet vises kun internt, på oversigten over meddelelser og har til formål at gøre det nemt at finde frem til meddelelsen igen.

Opret-ny

Herefter vælges hvilke(t) produkt(er) meddelelsen skal vises i, og der skrives en (valgfri) overskrift og en brødtekst. Der er et begrænset antal tegn, for at meddelelsen kan vises på tværs af alle produkter. 

Skrive-redigere

Tilføj link

I brødteksten kan der tilknyttes interaktive links hvis det er nødvendigt for biblioteket at linke videre til mere information. Links bør have en linktekst, så brugeren let kan genkende information, fremfor en URL i brødteksten.

Udseende og prioritering af servicemeddelelser

Der kan kun vises én servicemeddelelse ad gangen pr. produkt. Hvis der findes flere meddelelser til samme produkt, og til samme brugergruppe, vises den meddelelse, der er prioriteret vigtigst. Alle typer servicemeddelelser skal derfor rangeres og prioriteres ud fra den vurderede vigtighed. Denne rangering fortages i feltet "Udseende", når meddelelsen skrives. Der vælges mellem tre meddelelses-typer; "Info", "Varsling" og "Kritisk", som knyttes til meddelelsen. 

En kritisk meddelelse vil blive prioriteret højere end varsling og info. En varsling meddelelse vil blive prioriteret højere end info-meddelelse.

Eksempler på udseende på de tre meddelelses-typer, "Info", "Varsling" og "Kritisk". som de vises på produkterne:

Skærmbillede 2022-12-06 kl. 12.00.06 Skærmbillede 2022-12-06 kl. 11.59.56 Skærmbillede 2022-12-06 kl. 11.59.47

I feltet "Udseende" kan det ligeledes defineres om brugeren skal have mulighed for at fjerne meddelelsen med en luk-knap, eller om meddelelsen skal forblive synlig for brugeren så længe den er aktiv. 

Afgræns brugerflade

Nederst på siden kan I afgrænse hvilke brugere der skal modtage servicemeddelelesen. Som udgangspunkt vises servicemeddelelser for alle de brugere, som tilhører kommunen, men der kan indsnævres så servicemeddelelsen kun skal vises for en delmængde af kommunen eller bibliotekets brugere, herunder hvilken filial brugeren tilhører eller hvilket produkt det drejer sig om. 

Brugergruppen vælges ved at tilføje specifikke grupper i feltet ""Brugergruppe". 

brugergruppe

Planlæg meddelelsen

Når meddelelsen er skrevet, rangeret og brugergruppen udvalgt, kan den udgives i feltet "Udgiv". Som standard er starttidspunktet sat til "Nu". Det vil sige, hvis ikke der ændres i "Planlæg visning" og der klikkes på "Udgiv", bliver meddelelsen udgivet med det samme, og vises resten af pågældende dag. 

For at ændre udgivelsestidspunktet vælges en anden dato og tidpunkt i "Planlæg visning". Her kan I også definere hvor længe servicemeddelelsen skal være aktiv og synlig for brugerne.

Planlæg

I feltet "Udgiv" kan man vælge at gemme en kladde til senere, uden at udgive den. 

Her kan I også se en prøvevisning af den servicemeddelelse der er skrevet eller redigeret i. Sådan kan I hurtigt få en fornemmelse af, hvordan beskeden vil blive vist for brugerne.

prøvevisning

Under feltet "Udgiv" man kan duplikere en servicemeddelelse, hvis man har behov for flere meddelelser der ligner hinanden. En duplikeret servicemeddelelse vil kopiere alt dens indhold over i en ny servicemeddelelse - bortset fra den planlagte dato og meddelelsens status. Når meddelelsen duplikeres, kan I give den et nyt navn for bedre at kunne skelne mellem meddelelserne. Hvis I ikke ændrer navnet, gemmes meddelelsen med samme navn som originalen, men med "Kopi" i titlen. Kopien gemmes som en kladde i oversigten

med-kopi-i-liste

Det er ligeledes under feltet "Udgiv" man kan slette servicemeddelelser. 

Udgivelses-konflikt

Hvis en servicemeddele sættes til at blive udgivet på samme produkt, i samme tidsrum og til samme brugergruppe som en anden servicemeddelelse, vil der opstå et overlap og en konflikt i udgivelse. Dette vil blive vist i en advarsel på siden i Redia admin. Således kan I altid se hvis nogen servicemeddelelser overlapper med hinanden - og redigere dem, så de ikke gør overlapper.

I kan ændre udgivelsestidspunkt eller produkt, så meddelelserne ikke ligger overlapper og dermed ikke konflikter. Når der ikke længere findes et overlap, vil advarslen på Redia Admin forsvinde. 

Hvis der ikke foretages nogle ændringer på nogen af de overlappende meddelelser, vises den meddelelse, der er prioriteret vigtigst. Hvis begge meddelelser har samme prioritet vises kun den ene.

Hvis meddelelserne kan lukkes af brugeren med "X", vises andre eventuelle servicemeddelelser udgivet i samme tidsrum, når den øverste fjernes. 

med-advarsel

Færdig servicemeddelelse

Når servicemeddelelsen er skrevet, rangeret og udgivet, vises den på de valgte produkter for den valgte brugergruppe, så længe meddelelsen er aktiv. 

Servicemeddelelse,-app

Servicemeddelelser til dit bibliotek?

Hvis du ønsker at høre mere om Servicemeddelelser til dit bibliotek, er du meget velkommen til at skrive til sales@redia.dk eller ringe på +45 70 20 11 30.

Du kan også tilmelde Servicemeddelelser til jeres bibliotek, ved at hente og udfylde formularen Tilmelding til Servicemeddelelser og sende den til info@redia.dk