Søg

Brugeren kan søge efter materialer i appen via forsiden ved at trykke på søgefeltet i toppen eller på "Søg"-ikonet i bundmenuen. 

                              Forside.png      Forside-s_g.png

Søgning med kategorier

Søgesiden via bundmenuen indeholder en række prædefinerede søgninger til inspiration. Brugeren kan trykke på en kategori, hvorefter en liste med materialer inden for kategorien vises. Ved at trykke på et materiale vises dets detaljer og muligheder, se evt. Materialevisning

Søgesiden med kategorier er indført efter at have konstateret, at brugerne ofte søger på en bestemt genre. Brugerne skulle derfor med søgesiden med populære kategorier få et mere tilfredsstillende søgeresultat og/eller inspiration inden for den retning, deres interesser går. Kategorierne er kvalificeret af bibliotekarer. 

                              kategorier1.png      nystatus,-tema

Brugeren kan også foretage en almindelig søgning ved brug af søgefeltet, både på forsiden og ved tryk på "Søg" i bundmenuen. Når man begynder at skrive i søgefeltet, vises en række søgeforslag, der matcher det skrevne. Søgeforslagene beriges med de tre mest anvendte facets - titel, emne og forfatter - for at hjælpe brugeren yderligere på vej til en præcis søgning. En søgning kan altid afsluttes ved tryk på “Afbryd” ved siden af søgefeltet.

autoforslag.png      

Materialetypefiltrering 

Når søgeresultatet vises, kan man filtrere det på materialetype. Materialetyperne præsenteres i rækkefølge efter, hvor mange hits, der er fundet inden for hver materialetype, hvilket angives i parentes efter materialetypen. For overskuelighedens skyld, er udvalgte materialetyper skubbet bagest i rækken, da der typisk findes rigtig mange resultater på disse typer. Det drejer sig om følgende: Tidsskriftartikler, avisartikler, artikler, årsbøger, periodikum, sammensat materiale og aviser.

Det er også muligt at indsnævre søgningen ved brug af “Tilpas”.

  materialer.png      Tilpas.png      S_g-tilpas-ny.png

Søgehistorik 

Brugerens søgehistorik gemmes i appen, så det er hurtigt at søge et materiale frem igen.

Hvis man swiper til venstre på et søgeord, kan det slettes fra historikken.

                              s_gehistorik.PNG      slet-s_gehist.png