Logg

Hver gang en person bruker adgangspanelet i selvbetjeningstilstand, vil det skrives inn i loggen for Access.

Dere kan gå inn i loggen under “Access” i menyen til venstre, der dere velger “Drift” og deretter “Logg”.

Statistikken

Ved hver innlogging registreres:

 1. Dato og klokkeslett
 2. Filial
 3. Låner ID (maskert)
 4. Status, enten: 
  1. Adgang OK
  2. Ugyldig bruker
  3. Tilgang nektet. Låner blokkert
  4. Tilgang nektet. Aldersbegrenset
  5. Adgang nektet. Feil ID/PIN-kode
  6. Tilgang nektet. Mangler tillatelse.
 5. Om innlogging er foretatt under Nøddrift:
  1. Ja
  2. Nei

Mer at ikke alle statuser er relevante for alle biblioteksystemer. 

Låner ID er maskert, men ved å trykke på øyet kan dere se hvem låneren er. 

Nederst i tabellen kan dere velge hvor mange rekker dere ønsker å se av gangen. Den er som default satt til å vise 10 rekker. Dere kan navigere videre til de resterende hendelsene via pilene. Etter 30 dager slettes låner-ID’en, men det er fremdeles mulig å se den resterende loggen. 

Innsnevring av loggen

Dere kan både filtrere loggen på en bestemt filial og/eller på en bestemt status. Dermed kan dere enkelt få oversikt over den spesifikke data som dere etterspør. 

Hvis filtrene ikke er tilstrekkelige, kan dere benytte søkefeltet til f.eks. å søke etter en spesifikk låner.

Innstilling av tidsintervall

Dere kan stille inn hvilken tidsperiode for hvilken tidsperiode dere ønsker å se loggen for. I utgangspunktet vises loggen for dags dato og en måned bakover. 

I datovelgeren kan dere selv velge datoene i feltene: “Vis til” og “Vis fra”. Dere kan redigere direkte i feltene eller åpne en kalendervisning ved å trykke på kalenderikonet. Dere har også mulighet til å benytte noen predefinerte intervaller: 

 • I dag
 • Siste 7 dager
 • Siste 30 dager 
 • Siste 90 dager