1. Forside
  2. Redia Admin
  3. Access konfiguration & log

Enheder

Det er muligt at se opsætningen for den enkelte Access enhed. Vælg "Access" i venstremenuen og navigere derefter til "Konfiguration" og dernæst “Enheder”. Enhederne er oprettet under den filial, de tilhører og kan konfigureres af Redia og Redias samarbejdspartnere.

Under “Enhedsoplysninger” fremgår enhedens navn og enheds-id

Access-enheder

Dørpaneler

Under denne sektion ses antallet af dørpaneler for den givne installation. Panelet er oplyst med navn, ID og type. Ved at trykke på skrive-ikonet, er det muligt at se opsætningen for det enkelte dørpanel. Hvert dørpanel er oprettet med:

  1. Et navn, f.eks. “DP (hovedindgang)”
  2. Dør ID - bestemmer hvilken dør, dørpanelet skal styre
  3. Dørsensor (slider) -  angiver hvorvidt en dørsensor er koblet på den dør, som dørpanelet styrer
  4. Panel ID - sørger for koblingen mellem Redia Admin og installationen. Skal derfor matche med det ID, som er angivet på dørpanelet
  5. Panel uden tastatur - aktiveres, hvis dørpanelet intet tastatur har

Ændre-dørpanel

Komponenter

Under “Komponenter” er oplistet de komponenter, der kan benyttes i tilstande, f.eks. døre, lys og lyde. I oversigten kan man se navn, type og ID på de forskellige komponenter. 

Læs mere om tilstande

Komponentstyring

Herunder ses antallet af kontrolbokse tilknyttet enheden vist med navn, ID og type. Ved at trykke på skriveikonet, er det muligt at få en oversigt over hvilke porte, der sørger for koblingen mellem de enkelte komponenter i kontrolboksen. I vores standard kontrolbokse er port 0 + 1 reserveret til “Alarm” og port 7 til “Lyd”.

Access-komponenter