Changelog

Version 1.9.0 (uge 17 2024)

 • Access log
  • Ny kolonne tilføjet til at visualisere hvorvidt et login er foretaget under nøddrift eller ej

Version 1.9.0 (uge 13 2024)

Kun backendopdatering

 • Bibliofil
  • Ændring til ren SIP2 implementering.

Version 1.9.0 (uge 12 2024)

 • Blokere lånere i Redia Admin
  • Ny funktion i Redia Admin gør det muligt at oprette blokeringer på lånere, som ikke skal have adgang til biblioteker i selvbetjent tilstand. 
 • Access log
  • Muligt at se flere låner ID’er ad gangen ved at trykke på øje-ikonet ud for ID’erne.

Version 1.8.0 (uge 11 2024)

Kun backendopdatering

 • Implementering af Access til Bibliofil biblioteker

Version 1.8.0 (uge 7 2024)

 • Mulighed for at oprette separate valideringsregler på filialniveau. Læs mere her

Version 1.7.0 (uge 2 2024)

Kun backendopdatering (Gælder kun Cicero)

 • Opdateringer i bagvedliggende system i forbindelse med ændringer i Cicero.

Version 1.7.0 (uge 1 2024)

 • Opdatering af det bagvedliggende system

Version 1.6.0 (uge 49 2023)

 • Nøddrift implementeret ved manglende forbindelse til
  • Bibliotekssystemet
  • Internettet
  • Redias system
 • Forbedret Access log i Redia Admin
  • Mulighed for at søge i data
  • Filtrering på status
  • Maskeret låner ID
  • Ny datovælger

Version 1.5.0 (uge 28 2023)

 • Rettet fejl, hvor Access ikke registrerede deaktivering af personaleknappen. 

Version 1.4.0 (uge 26 2023)

 • Mulighed for at genstarte kontrolboksen eller dørpanelet fra Redia Admin. Læs mere her. 

Version 1.3.0 (uge 14 2023)

Backend opdatering

 • Muligt at give institutioner, virksomheder og lignende adgang i selvbetjent tilstand ved at tildele dem tagget ADGANG_AABENT_BIBLIOTEK i FBS

Version 1.3.0 (uge 48 2022)

 • Muligt at justere, hvor længe døren skal være åben efter godkendt login. Kan konfigureres pr. enhed. Defaulten er 15 sek. 
 • Implementerer brug af dørpaneler uden tastatur.
 • Registrering af fejlslagne login, så de igen fremgår i Access loggen i Redia Admin.

Version 1.2.5 (uge 37 2022)

 • Rettet en uhensigtsmæssighed, hvor enkelte biblioteker oplevede tilfælde, hvor Access ikke kunne åbne døren (seriel timeout).

Version 1.2.4 (uge 33 2022)

 • Implementering af Access til MikroMarc biblioteker.

Version 1.2.3 (uge 20 2022)

 • Det bliver nu muligt at skifte sprog. Det gøres ved at trykke på jordkloden på adgangspanelet. Sprogmulighederne vælges i Redia Admin. Læs mere om funktionen her.

Version 1.2.2 (uge 15 2022) 

Version 1.2.1 (uge 5 2022)

 • Optimering af kommunikationen mellem kontrolboksen og dørsystemet.

Version 1.2.0 (uge 48 2021)

 • Aldersbegrænsning (minimumsalder): Der er tilføjet mulighed for at tjekke lånerens alder, i forbindelse med login via Access.

Version 1.1.0 (uge 38 2021)

 • Understøttelse af personaleknap
 • Mulighed for deaktivering af PIN i login flow

Version 1.0.1 (uge 35 2021)

 • Tekstændringer til de forskellige skærme, så de er mere forståelige
 • Automatisk skift efter indtastning af lånernr. og PIN-kode, så brug af OK-tast ikke længere er nødvendig
 • Overflødige klik på relæ i lukket og selvbetjent tilstand er fjernet
 • Udfordring vedrørende lyd som kunne finde på at overspille hinanden er løst
 • Overflødige klik på relæ til alarmen er fjernet