Indholdsstyring: Spørgeundersøgelser

Spørgeundersøgelser er et fleksibelt system med mulighed for at konstruere og igangsætte undersøgelser, præcis som I ønsker. Funktionen kan således benyttes til at undersøge faktorer, som I finder interessante. Det kunne f.eks. være lånerhenvendelser, så I kan få indblik i og statistik for, hvad lånerne efterspørger samt tidspunkter for, hvornår lånerne henvender sig mest. 

Selve oprettelsen af en spørgeundersøgelse og udstillingen af statistikken foregår i Redia Admin. Under “Generelt” i venstremenuen finder I “Indholdsstyring”, hvorunder “Spørgeundersøgelser” er. 

Indholdsfortegnelse

Oversigt

Opret

Rediger

Opsætning

Spørgsmål

Afkrydsningsfelt

Dropdown-menu

Enkelt valg

Tekstfelt

Rediger spørgeundersøgelsen

Planlæg udgivelse

Svar

Svar i Assist

Statistik


Oversigt

Alle jeres oprettede spørgeundersøgelser fremgår i en oversigt med:

 • Navn
  • Laves ved oprettelsen af spørgeundersøgelsen og bruges kun i oversigten. 
 • Produkt
  • Det Redia produkt, som spørgeundersøgelsen vises i. 
 • Vises fra
  • Starttidspunktet for, hvornår spørgeundersøgelsen bliver vist i produktet. 
 • Vises til
  • Sluttidspunktet for, hvornår spørgeundersøgelsen ikke længere er aktiv i produktet.
 • Redaktør
  • Vedkommende, som har oprettet spørgeundersøgelsen.
 • Status
  • Aktiv
   • Undersøgelsen er aktiv i produktet
  • Kladde
   • Undersøgelsen er endnu under udarbejdelse og ikke planlagt til visning
  • Planlagt
   • Undersøgelsen bliver aktiv på et senere fastlagt tidspunkt
  • Udløbet
   • Undersøgelsen er ikke længere aktiv i produktet

Admin-Spørgeundersøgelser---oversigt-2

Foruden den samlede oversigt over alle oprettede spørgeundersøgelser, kan I navigere til mere afgrænsede oversigter over spørgeundersøgelser, som er:

 • Lige nu
  • Spørgeundersøgelser, som er aktive på nuværende tidspunkt
 • Fremtidige
  • Spørgeundersøgelser, som er planlagt til udgivelse på et senere tidspunkt
 • Udløbet
  • Spørgeundersøgelser, som har overskredet sluttidspunktet, og derfor ikke længere er aktive.

Admin-Spørgeundersøgelser---oversigt-tabbaren

Disse lister er sorteret efter tidspunktet for den enkelte spørgeundersøgelse. 

Efterspørger I en specifik spørgeundersøgelse, kan I også søge på navnet i søgefeltet over oversigten. 

Admin-Spørgeundersøgelser---oversigt-søgefelt

Oversigten viser fem spørgeundersøgelser af gangen. Hvis I vil se flere, kan I nederst i oversigten vælge at se 5, 10 eller 25 ad gangen.

I kan også navigere videre til næste side. 

Admin-Spørgeundersøgelser---oversigt-rækkevælger

Opret

For at oprette en ny spørgeundersøgelse trykker I på “+ Opret spørgeundersøgelse”. 

Admin-Spørgeundersøgelser---oversigt-opret-knap

 

Her giver I undersøgelsen et navn, som vises i oversigten i Redia Admin og i produktet.

Admin-Spørgeundersøgelser---opret

Når spørgeundersøgelsen er oprettet, kan I finde den i oversigten. Ved at trykke på den (eller en anden) kan I oprette og redigere spørgsmål, planlægge udgivelsen samt se statistikken.  

Rediger

Redigeringssiden er opdelt i fire menupunkter: 

 • Opsætning
 • Spørgsmål
 • Svar
 • Statistik

Øverst på siden kan I se, hvilken spørgeundersøgelse, I er inde på. I kan navigere tilbage til oversigten ved at trykke på “Spørgeundersøgelser” samme sted eller i venstremenuen.  

Spørg1

Opsætning

Herunder kan I bl.a. ændre det interne navn. 

Derudover kan I se, hvilket produkt spørgeundersøgelsen kan blive vist i udover Redia Admin. I kan besvare spørgeundersøgelsen direkte i Redia Admin, men den kan også blive vist og besvaret i produktet Assist.  

Spørg2

Spørgsmål

Her opretter I de spørgsmål, som I ønsker, at brugerne skal besvare. I kan oprette alle de spørgsmål, I ønsker ved at trykke på “Tilføj spørgsmål”.

Spørg3

Spørg4

Selve spørgsmålet indtaster I i feltet “Spørgsmål”.

Spørg5


Under “Type” vælger I, hvilken form spørgsmålet skal have. Der er fire typer, som definerer, hvordan brugerne skal besvare spørgsmålet: 

 • Afkrydsningsfelt
 • Dropdown-menu
 • Enkelt valg
 • Tekstfelt
Spørg6

OBS: Husk at trykke på “Gem kladde” ellers gemmes jeres ændringer ikke. Hvis I redigerer i en aktiv spørgeundersøgelse hedder knappen “Gem”, da ændringerne dermed slår igennem med det samme på Assist. 


Afkrydsningsfelt

Ved denne type spørgsmål, skal brugerne besvare spørgsmålet ved at afkrydse deres svar. De har mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder. 

I opretter selv svarmulighederne ved at trykke ud for den lille firkant, hvorefter I kan indtaste. 

Spørg7

I kan tilføje alle de muligheder, I ønsker. Får I oprettet for mange, sletter I den enkelte på krydset ud for den. 

Spørg8

Ønsker I at ændre rækkefølgen på svarmulighederne, holder I musen nede på de to streger ud for den og flytte den derhen, hvor I ønsker. 

Spørg9

Dropdown-menu

Denne type udfyldes på samme måde som afkrydsningsfelt-typen, men når brugerne skal besvare spørgsmålet i det pågældende produkt, vil svarmuligheder fremgå i en dropdown menu. Brugerne kan kun vælge en svarmulighed, når de besvarer spørgsmålet. 

Første svarmulighed opretter I ved at trykke i feltet ud for 1-tallet. Yderligere svarmuligheder laver I ved at trykke på “Tilføj mulighed”. 

Spørg10

Rækkefølgen på svarmulighederne kan I ændre ved at trække i den enkelte på de to streger ud for den. 

Ønsker I at slette en svarmulighed, trykker I på krydset ud for den. 

Enkelt valg

Med denne type får brugerne kun mulighed for at vælge en svarmulighed. De svarmuligheder, I opretter, vil fremtræde på en liste, hvorfra brugeren vælger sit ene svar. 

Svarmulighederne oprettes ved at trykke ud for cirklen. 

Spørg11

I kan ændre rækkefølgen på svarmulighederne ved at holde musen på de to streger og derefter trække den hen, hvor I ønsker. 

En svarmulighed slettes på krydset ud for den. 

Tekstfelt

Skal brugerne besvare spørgsmålet med fri tekst, vælger I typen “Tekstfelt”. Der skal således ikke oprettes svarmuligheder, da brugeren selv skal formulere sit svar. 

Spørg12

 

For hvert enkelt spørgsmål uanset type, kan I tillægge det en række funktioner. 

Overordnet spørgsmål: Gør det muligt at oprette underspørgsmål til den enkelte svarmulighed. For hvert svarmulighed er der en “Tilføj spørgsmål”. Ved tryk på den, kan I oprette et underspørgsmål på samme måde, som I opretter de andre spørgsmål.

Kan ikke vælges for spørgsmål med afkrydsningsfelt eller tekstfelt.

Påkrævet valg: Vælges, hvis besvarelse af spørgsmålet er påkrævet. Det vil således være visuelt synligt i produktet, at spørgsmålet skal besvares.

Gem valg: Bestemmer, om svaret på spørgsmålet gemmes til næste gang, brugeren eller medarbejderen udfylder spørgeundersøgelsen. 

Spørg13_ny-1

Rediger spørgeundersøgelsen

Øverst på hvert spørgsmål fremgår det, hvilket nummer spørgsmålet er ud af det samlede antal. Vil I ændre rækkefølgen på spørgsmålene, skal I holde musen på de to streger for derefter at trække spørgsmålet hen på den placering, I ønsker. 

Spørg14

Det er også muligt at duplikere et oprettet spørgsmål f.eks. hvis svarmulighederne kan bruges til et andet spørgsmål. Det gør I ved at trykke på “Dupliker”, hvorefter det duplikerede spørgsmål kommer frem nedenunder med samme spørgsmål og svarmuligheder. 

Skal et spørgsmål alligevel ikke benyttes, fjerner I det på “Slet”. 

Spørg15

På pilen kan I folde det enkelte spørgsmål ind, så kun selve spørgsmålet og typen fremgår.

Spørg16

I kan også folde alle spørgsmål ind og således få et samlet overblik over alle oprettede spørgsmål. 

Spørg17

Til højre har I mulighed for at få en prøvevisning af spørgeundersøgelsen, hvorved I kan se hvordan de enkelte spørgsmål vil opføre sig under en besvarelse. 

Spørg18

Når I er færdige med redigeringen men endnu ikke klar til at udgive den, skal I huske at trykke på “Gem kladde”. Knappen bliver aktiv, når I laver en ændring. 

Spørg19

I kan kopiere en hel undersøgelse på knappen “Dupliker spørgeundersøgelse”, hvorefter I giver den et navn, så I dernæst kan finde den i oversigten. I kan således planlægge at samme spørgeundersøgelse er aktiv på forskellige tidspunkter, uden hele tiden at skulle ind og ændre tidsrummet på den oprindelige spørgeundersøgelse. 

Spørg20

Er spørgeundersøgelsen ikke længere aktuel, kan I slette på “Slet spørgeundersøgelse”.

Spørg21

Planlæg udgivelse

Både under “Opsætning” og “Spørgsmål” kan I i højre side se, hvilken status spørgeundersøgelsen har og hvilket tidsrum, den er planlagt til at være aktiv i. Statusserne tilsvarer dem fra oversigten. Det vil sige: 

 • Aktiv
  • Undersøgelsen er aktiv og kan besvares i Redia Admin under menupunktet “Svar” og i produktet Assist
 • Kladde
  • Undersøgelsen er endnu under udarbejdelse og ikke planlagt til visning
 • Planlagt
  • Undersøgelsen bliver aktiv på et senere fastlagt tidspunkt
 • Udløbet
  • Undersøgelsen kan ikke længere besvares

Spørg22

Tidsrummet er som udgangspunkt tidspunktet for oprettelsen og to timer frem. I redigerer tidspunktet på “Planlæg visning”.

Spørgsmål-23

I skal vælge en start- og slutdato samt tidspunkt for visningen af undersøgelsen. I kan også vælge, at spørgeundersøgelsen skal vises hele dagen på de valgte datoer. 

Spørgeundersøgelsen vil automatisk være aktiv i den tidsperiode, I har valgt, og den forsvinder automatisk igen fra Assist, når perioden er slut. 

Hvis en spørgeundersøgelse skal fjernes før tid, trykker I blot på “Afpublicer”. 

Spørg24

Svar

I undermenuen “Svar” er det muligt at besvare spørgeundersøgelsen, hvis den er aktiv. Hvis spørgeundersøgelsen besvares via Redia Admin, er det første spørgsmål altid “vælg, hvilken lokation undersøgelsen besvares på”. Når I skal se på resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, har I mulighed for at filtrere på filial og se de besvarelser, der er lavet på den enkelte filial.

Spørg25

Du kan fortryde et eller flere indtastede svar ved at trykke på knappen “Fortryd”. 

Når alle påkrævede svarfelter er udfyldt, gemmer du besvarelserne ved at trykke på knappen “Gem”. 

Spørg26

 

Når du trykker "Gem", kan du enten:

 • lave en ny besvarelse
 • eller du kan gå tilbage til oversigten med alle spørgeundersøgelserne.

Spørg27

Svar i Assist

Det er også muligt at besvare spørgeundersøgelserne i Assist. Den enkelte spørgeundersøgelse fremgår under “Mere” i Assist. Ved flere aktive spørgeundersøgelser har de hver deres menupunkt under “Mere”. Her fremgår navnet på undersøgelsen. 

Læs mere om spørgeundersøgelser i Assist.

Statistik

Alle indgivne svar på spørgeundersøgelsen opsamles og vil fremgå i Redia Admin. Under “Statistik” punktet kan I se den opsamlede data for hvert enkelt spørgsmål. 

Spørg28

Spørgsmålene optræder under hinanden i samme rækkefølge, som I har oprettet dem i.  Underspørgsmålene kommer under det spørgsmål, de udspringer af. 

Statistikken for hvert spørgsmål kan enten ses som: 

 • Søjle
 • Cirkel
 • Tabel

Admin-Spørgeundersøgelser---statistik-søjler


Admin-Spørgeundersøgelser---statistik-cirkel


Admin-Spørgeundersøgelser---statistik-tabel


I kan sortere statistikken på 

 • Filial
 • Ugedag
 • Timeinterval 
 • Periode

Således kan I studere dataen mere nærgående og få indblik i lånernes behov for hjælp på de enkelte filialer og/eller på bestemte tidspunkter. 

Hvis en filial endnu ikke er oprettet i Redia Admin, vil det være dens filial-ID som fremgår i Filial-filteret. 

Som udgangspunkt vises statistikken for alle filialer på alle dage for alle timer i døgnet. Perioden er som udgangspunkt tidspunktet for seneste ændring af spørgeundersøgelsen og frem til det nuværende tidspunkt.

Spørg29

I kan udvide eller indsnævre, hvilke datoer statistikken skal vises for, på kalenderen øverst til højre. 

Spørg30

Øverst fremgår også det samlede antal svar, som er indgivet i spørgeundersøgelsen. 

Spørg31

Foruden de enkelte svar på spørgsmålene indsamles der også øvrigt data, som:

 • Filial (via login i Assist)
 • Dato
 • Tidspunkt
 • Tidsinterval
 • År
 • Ugedag
 • Medarbejder (via login i Assist og/eller Redia Admin)

Den rå data kan I downloade som CSV-fil (komma-separeret eller semikolon-separeret) eller som en Excel-fil.

Spørg32