Lånere

Assist giver dig mulighed for at søge lånere frem og se deres oplysninger. Det er dermed muligt at hjælpe en låner med spørgsmål angående brugerprofil, lån, reserveringer og gebyrer.

“Lånere” nås via bundmenuen. 

                              Assist-forside---markering-af-La_nere.png      1.png

Låneropslag

I søgefeltet foroven er det muligt at søge lånere frem ved at søge på lånernummer eller CPR-nummer. Søgeresultatet viser lånere med navn, fødselsdato og mobilnummer, så den rigtige låner hurtigt kan identificeres. 

                              1.1.png      Assist-La_nere---s_geresultat.png


En låner kan også findes ved at scanne lånerkort. Ved siden af søgefeltet kan du aktivere enhedens scanner ved at trykke på scan-ikonet. Du kommer derved direkte ind på lånerens profil, hvor lånerens navn og lånerkortnummer står, samt hvorvidt låneren har adgang til det selvbetjente bibliotek. Du kan navigere videre og få yderligere oplysninger angående låneren. 

  1.2.png      3.png     Assist-la_nere---oversigt.png

Om låneren

Under “Om låneren” er en række personoplysninger. Lånerens pinkode kan redigeres. Ændringen foretages ved at trykke på blyanten ud for felterne. 

                              Assist-la_nere---oversigt-Om-la_neren.png      Ass.png


Lånerens afhentningssted er også oplyst og kan redigeres, hvis du trykker på pilen ud for, hvorefter en liste over filialerne åbner. 

Yderligere er oplyst, hvorvidt låneren har adgang til det selvbetjente bibliotek, er blokeret for udlån, samt hvordan låneren ønsker at blive notificeret om f.eks. afleveringsdatoer og materialer klar til afhentning. 

Assist-Lanere---om-laneren.png

Lån

Lånerens hjemlån kan ses under “Lån”. De er vist med forside, hvis materialet har en digital forside, ellers med en farvet rektangel med titel og forfatter, titel, udgivelsesår samt forfatter og eventuelle andre aktører. Derudover er antallet af dage til aflevering og afleveringsfristen vist. 

Assist-laneren---lan-oversigt.png

Ved at trykke på et lån kommer en detaljeret visning med yderligere informationer om lånet såsom udlånsdato og materialenummer.

                              Assist-laneren---lan-detaljerede-op.png     Assist-laneren---lan-detaljerede-ned.png


På visningen er det også muligt at forny lånet ved tryk på “Forny lån” eller få vist materialevisningen via “Gå til materialevisning”.

                              Assist-laneren---lan-detaljerede-forny.png     Assist-laneren---lan-detaljerede-ga-til-materiale...png       


Hvis du ønsker at forny flere lån på samme tid, gøres det på listen over lån i øverste højre hjørne med et tryk på “Forny flere”. Herefter kan du markere de materialer, der skal fornyes eller vælge at forny alle. 

                              Assist-laneren---lan-forny-flere.png     Assist-laneren---lan-forny-flere.png

Reserveringer

Herunder er en oversigt over lånerens reserveringer. Hvis der er materialer klar til afhentning, vil de optræde øverst under “Klar til afhentning” med hyldeinformation og afhentningssted. Ellers er reserveringerne under “På venteliste”. 

De er alle vist med en forside, hvis der findes en digital forside, ellers med en farvet rektangel med titel og forfatter samt titel, udgivelsesår, forfatter og eventuelle andre aktører. Desuden fremgår kønummeret. 

Assist-lanere---reserveringer.png

Flere data kan tilgås ved at trykke på et materiale på listen. Derefter kommer en detaljeret visning, hvor afhentningsstedet og reserveringsdatoen står. Du kan fjerne reserveringen ved at trykke på “Fjern reservering” eller få flere metadata om materialet via “Gå til materialevisning”. 

  Assist-lanere---reserveringer-detaljerede-op.png     Assist-lanere---reserveringer-detaljerede-fjern.png    Assist-lanere---reserveringer-detaljerede-ga-til-materiale...png


På listen over reserveringer kan du fjerne flere reserveringer på samme tid ved at trykke på “Fjern flere”. Du kan dernæst vælge at markere nogle enkelte materialer eller vælge af fjerne alle reserveringer. 

                              Assist-lanere---reserveringer-fjern-.png     Assist-lanere---reserveringer-fjern-flere.png

Mellemværender

Hvis låneren har ubetalte gebyrer til biblioteket, fremtræder de under “Mellemværender”. Øverst ses det beløb, som låneren skylder. Materialer med gebyrer er oplistet med forsidebillede, hvis der findes en digital forside ellers med en farvet rektangel med titel og forfatter samt titel, udgivelsesår, forfatter og eventuelle andre aktører.

Assist-mellemv_rende.png

Flere oplysninger om et materiale med gebyr kan ses ved at trykke på det. Her kan du f.eks. se, hvornår materialet blev udlånt.

Assis-mellemv_rende-detaljevisning.png