Lånehistorik

Med lånehistorikken på "Min side" har brugeren et overblik over sine læste materialer.

De lånte materialer kommer automatisk på lånehistorikken. Brugeren kan også selv tilføje og fjerne materialer på listen. 

                              minside-1      nylånehistorik

Automatisk opdatering af lånehistorik 

Har brugeren accepteret dataopsamling, vil lånehistorikken opsamle alle lån af fysiske materialer - dog først fra det tidspunkt, hvor funktionen accepteres/slås til. 

Lånet føjes til lånehistorikken når materialet afleveres. Der kan dog gå op til et døgn, før et afleveret materiale kan ses i lånehistorikken. 

Lånehistorikken og dens materialer gemmes, indtil brugeren måtte vælge at slå dataopsamling fra, eller nulstiller sin historik. Hvis brugeren ønsker at fjerne materialer fra listen, uden at nulstille lånehistorikken, kan dette gøres manuelt.

Er brugeren låner i flere kommuner, vil lån fra de pågældende kommuner komme på lånehistorikken (og huskelisten), uafhængig af hvilken kommune, hun er logget på i appen. Dette skyldes at vi bruger et ID som er unik på tværs af kommunerne, til at gemme brugerens data. 

Hvis brugeren har adgang til at låne lydbøger og e-bøger i Biblioteket-appen med funktionen "Læs & Lyt", vil disse lån også gemmes automatisk i lånehistorikken, når der er givet tilladelse til dataopsamling.

Tilgå lånehistorik

Lånehistorikken findes under “Min side”, hvor materialerne ligger på en liste med den senest tilføjede øverst. Ved hvert materiale er oplyst hvilken dato, materialet blev føjet til historikken.

Vil brugeren have en anden sortering, kan hun gøre det i menuen i øverste højre hjørne, hvor hun kan vælge "Sortering". Herunder kan brugeren tilpasse hvordan hun vil have sorteret sin lånehistorik.

                              lånehis-prik-knap-menu (1)      lånehis-sortering

Tilføj og fjerne materialer manuelt

Lånehistorikken opsamler data fra den dato funktionen bliver aktiveret, men brugeren kan også manuelt tilføje materialer, som hun f.eks. har lånt, inden funktionen blev slået til. 

Det sker på materialevisningen. Ved tryk på menuen i øverste højre hjørne på, kan brugeren tilføje materialet til lånehistorikken. 

Det er muligt at tilføje alle fysiske materialer, undtagen tidsskrifter.

                              nystatusmenu      nystatustilføjhistorik

Brugeren kan ligeledes fjerne materialer fra lånehistorikken ved at benytte menuen i højre hjørne på listen og vælge "Fjern flere" eller enkeltvis på materialevisningen.

  lånehis-prik-knap-menu (1)      lånehist-fjern-flere-prik-knap      nystatusfjernfrahistorik

Brugeren kan til enhver tid ændre sit valg, så Biblioteket-appen ikke længere opsamler data til f.eks. lånehistorik. 

Under “Indstillinger” og dernæst “Mine data” kan brugeren slå “Opsaml data” til og fra. Bliver det slået fra, vil lånehistorikken tømmes, og der indsamles ikke længere data til personlige anbefalinger*. 

Samme sted kan lånehistorikken nulstilles. Herefter bliver alt hidtil opsamlet data fjernet, og lånehistorikken tømmes. Brugeren kan dog manuelt tilføje materialet til lånehistorikken, og fremtidige lån og data vil blive opsamlet.

                              lånehist-indst      lånehist-data

*Læs mere om Personaliserede anbefalinger i Apps