Personlige anbefalinger

Personlige anbefalinger består af to dele: Anbefalet til dig og Noget der ligner.

Anbefalet til dig

Med version 3.4.0 er personaliserede anbefalinger (hylden Anbefalet til dig) blevet lanceret. Formålet med personlige anbefalinger er at levere mere personligt indhold, så brugerne får anbefalinger til nyt læsestof baseret på egen lånehistorik og interaktioner med appen.

ATD.png

På forsiden er der tilføjet en hylde med personlige anbefalinger til brugeren. Hyldens indhold er bestemt af, hvilke materialer brugeren tidligere har vist interesse for i appen, f.eks. ved at låne eller sætte på huskelisten. En såkaldt algoritme beregner lignende materialer, ud fra brugerens handlinger i appen, og præsenterer dem for brugeren. 

Eftersom algoritmen skal have noget at arbejde med, vil brugeren først se hylden, når hun har et vist antal interaktioner med appen. For at brugeren kan se hylden Anbefalet til dig er det derfor nødvendigt, at brugeren:

  • Er logget ind 
  • Har slået "Opsaml data" til (under Min Side -> Indstillinger -> Mine data) 
  • Minimum har to materialer i lånehistorikken
  • Minimum har udført 10 handlinger på 10 unikke materialer (f.eks. sat materiale på huskeliste, reserveret materiale eller gået ind på materialevisning.)

Brugeren vil opleve, at algoritmen vil blive bedre og bedre til at spore sig ind på relevante anbefalinger i takt med, at hun benytter appen. Dvs. jo flere materialer der eksempelvis tilføjes lånehistorikken, sættes på huskelisten og reserveres, jo bedre vil algoritmen blive til at genkende brugerens præferencer inden for f.eks. genre og specifikke emner. Algoritmen vil løbende blive videreudviklet på baggrund af de erfaringer, vi samlet gør os.

Noget der ligner

Med version 3.2.0 kom lånehistorik, tilsagn til opsamling af data og Noget der ligner. Lånehistorik blev introduceret i forbindelse med første del af projektet med personlige anbefalinger, og er et vigtigt element i hvordan anbefalinger fungerer. Brugeren skal give tilsagn til opsamling af data, før lånehistorikken kan oprettes. Læs mere om lånehistorik.

På materialevisningen findes en hylde, hvor brugeren kan lade sig inspirere af materialer, som minder om det valgte. Hyldens indhold er bestemt af en bagvedliggende algoritme, som anbefaler materialer baseret på lighed med andre materialer.

NDL-prik-knap.png

Tilsagn 

Første gang brugeren logger ind efter opdateringen til 3.2.0 eller højere, bliver hun bedt om at tage stilling til, om  appen må indsamle data. Samtidig præsenteres de nye features, der kan opnåes ved at acceptere opsamling af data: Lånehistorik og Inspiration. 

                              Til_Sine_1.png      Til_Sine_2.png

                              Til_Sine_3.png      Til_Sine_4.png


Ønsker brugeren at benytte de nye funktioner som lånehistorik og inspiration (dvs. “Anbefalet til dig”, se ovenfor), skal brugeren trykke på “Accepter alle”.

Brugeren kan også vælge kun at give tilladelse til indsamling af nødvendig data. Det vil sige de data, som kræves for, at brugeren f.eks. kan se sine igangværende lån og reserveringer. I så fald skal brugeren vælge “Accepter nødvendige”.

Under “Indstillinger” kan brugeren altid ændre sit valg og slå dataopsamling til eller fra samt nulstille sin lånehistorik.

Hvis brugeren lukker siden ned (ved klik på luk-kryds i øverste højre hjørne) og dermed hverken klikker “Accepter alle” eller “Accepter nødvendige”, vil hun blive logget ud af appen (der vises advarsel).