Changelog for Redia Admin

Version 2.17.0 (uge 29 2024)

 • Access > Konfiguration > Kalenderstyring
  • Tydeliggjort, hvilken periode der vises undtagelser for
 • Biblioteket-appen > Drift > Statistik
  • Tilføjet nyt datointerval: Indeværende år
 • Butler > Drift > Statistik
  • Tilføjet nyt datointerval: Indeværende år

Version 2.15.0 (uge 26 2024)

 • Biblioteket-appen > Drift > Statistik
  • Rettet fejl, hvor eksport af pdf i mørk tilstand ikke visuelt viste alt indholdet
 • Butler > Drift > Statistik
  • Rettet fejl, hvor eksport af pdf i mørk tilstand ikke visuelt viste alt indholdet

Version 2.14.0 (uge 24 2024)

 • Generelt > Indholdsstyring > Spørgeundersøgelser 
  • Tilføjet mulighed for at besvare spørgeundersøgelser i Redia Admin
 • Butler > Drift > Statistik
  • Ændret ikonet for eksport af data

Version 2.12.0 (uge 22 2024)

 • Redia Admin > Brugeroplysninger
  • Tilføjet mulighed for at slå mørk tilstand til i Redia Admin
 • Gates 
  • Performanceoptimering så store mængder data håndteres bedre

Version 2.10.0 (uge 20 2024)

 • Butler > Enheder > Automatisk nulstilling
  • Det er nu muligt at vælge, at Butler automatisk skal nulstille efter 45 sekunder
 • Access > Konfiguration > Kalenderstyring
  • Optimeret visning af undtagelser for standardtider i kalenderen
 • Butler > Drift > Statistik og Biblioteket-appen > Drift > Statistik 
  • Mulighed for at eksportere data som Excel- og CSV-fil 
  • Data for forskellige tidsperioder kan nu sammenlignes
 • Access > Drift > Log og Gates > Drift > Log 
  • Optimeret datovælger: Nye og mere præcise datointervaller

Version 2.9.0 (uge 19 2024)

 • Generelt > Brugeradministration 
  • Optimering ift. oprettelse og redigering af forskellige brugerroller
 • Access > Enheder > Tilføj/ændre dørpanel
  • Overskrifter i pop -ups er ændret:
   • Tilføj komponent → Tilføj dørpanel
   • Ændre komponent → Ændre dørpanel

Version 2.8.0 (uge 18 2024)

 • Generelt
  • Opdatering i bagvedliggende system

Version 2.7.0 (uge 17 2024)

 • Gates > Log > Besøgende 
  • Data om antal besøgende kan nu eksporteres i tre forskellige formater
   • Excel
   • CSV (Komma-separeret)
   • CSV (Semikolon-separeret)
 • Access > Log 
  • Ny kolonne tilføjet til at visualisere hvorvidt et login er foretaget under nøddrift eller ej

Version 2.2.0 (uge 12 2024)

 • Access konfiguration > Blokeringsliste
  • Ny funktion som gør det muligt at oprette blokeringer på lånere, som ikke skal have adgang til biblioteker i selvbetjent tilstand. 
 • Access log
  • Muligt at se flere låner ID’er ad gangen ved at trykke på øje-ikonet ud for ID’erne.

Version 1.40.0 (uge 7 2024)

 • Access
  • Generelt konfiguration > Validering
   • Muligt at oprette valideringsregler på filialniveau. Læs mere her 
 • Butler 
  • Statistik 
   • Udlån: 
    • Tilføjet “Antal sessioner”
    • “Antal materialer per session” sorteres efter antal materialer
   • Aflevering
    • “Antal materialer per session” sorteres efter antal materialer
   • Huskeliste
    • “Brugeren åbnede huskelisten” tæller kun, når brugeren aktivt har åbnet listen
   • Reserveringer
    • “Hvor kom reserveringen fra?” gælder nu kun succesfulde reserveringer.

Version 1.38.0 (uge 6 2024)

 • Biblioteket-appen (Kun for FBS kunder)
  • Visning af statistik fra Biblioteket-appen
 • Generelt
  • Opdatering i bagvedliggende system

Version 1.37.0 (uge 5 2024)

 • Generelt
  • Sektionen “Log” under produkterne ændrer navn til “Drift”. 
  • Muligt at vælge engelsk i sprogvælgeren
  • Integration til Cicero i Norge

Version 1.36.0 (uge 3 2024)

Version 1.34.0 (uge 1 2024)

 • Butler statistik 
  • Opsamling og visning af statistik fra Butler-enheder.

Version 1.32.0 (uge 49 2023)

 • Access log
  • Mulighed for at søge i data
  • Filtrering på status
  • Maskeret låner ID
  • Ny datovælger

Version 1.30.0 (uge 46 2023)

 • Gates log > Materiale
  • Mulighed for at søge i data
  • Filtrering på filial
 • Gates log > Besøgende
  • Visning af data opdelt pr. time eller dag
  • Mulighed for at eksportere data (csv)
 • Spørgeundersøgelser

Version 1.28.0 (uge 43 2023)

 • Mindre fejlrettelser og justeringer

Version 1.26.0 (uge 41 2023)

 • Butler > Generel konfiguration (Gælder kun Cicero)
  • Reservationer: Vælg antal dage fra dags dato, hvor brugeren ikke kan sætte sine reserveringer på pause. Defaulten er 7 dage. Kan ændres af brugere med Admin-rollen.

Version 1.25.0 (uge 33 2023)

 • Butler > Enheder
  • Ændret ordlyden på feltet og i hjælpeteksten “Illustration for stregkodelæser” samt tilføjet muligheden “Generel” i dropdown-menuen. 

Version 1.23.0 (uge 26 2023)

 • Access > Log > Enhedsstatus
  • Ny side med oversigt over kontrolbokse og dørpaneler pr. filial. 
  • Mulighed for at genstarte den enkelte enhed. 
 • Butler > Log > Enhedsstatus
  • Ny side med overblik over alle Butler enheder på tværs af filialer. 
  • Mulighed for at genstarte den enkelte enhed
 • Butler > Filialindstillinger > Sorteringssteder
  • Mulighed for at vælge om den animerede pil på Butler skal pege til højre eller venstre. 
  • Optimeret design på pop-up beskeden, hvor sorteringsvejledning skrives.

Version 1.22.0 (uge 24 2023)

 • Butler > Filialindstillinger
  • Designoptimering af siden

Version 1.21.0 (uge 20 2023)

 • Access > Tilstande
  • Muligt at ændre farve på eksisterende tilstande ud fra predefinerede farver.
  • Ved oprettelse af tilstand har farvevælgeren nu predefinerede farver.

Version 1.20.0 (uge 19 2023)

 • Mindre designjustering, så Redia Admin skalerer bedre i forskellige størrelse vinduer.

Version 1.18.0 (uge 16 2023)

 • Brugere
  • Nye brugerroller, som skal bruges til Assist: Assist Bibliotekar, Assist Logistik og Assist Vagt. Læs mere om brugerroller i Redia Admin her

Version 1.17.0 (uge 15 2023)

 • Generelt konfiguration > Identitet
  • Mulighed for at indtaste antal karakter i pinkode, hvormed lånerne logges automatisk ind efter indtastning af pinkode på Butler. 
   Kan også gøres for hver Butler-enhed under Butler konfiguration > Enheder. 
 • Butler log
  • Under “Sidevisninger” fremgår det nu, hvor mange gange en side er blevet tilgået på Butler f.eks. materialevisning.

Version 1.14.0 (uge 11 2023)

 • Generelt konfiguration > Bibliotekssystem
  • Tilføjet feltet “Kunde-id” til Mikromarc
 • Butler > Enheder
  • Funktionerne “Ring til bibliotekaren” og “Praktisk information” er tilgængelig.
 • Gates > Log
  • Rettet så sortering på filialer igen virker.

Version 1.11.0 (uge 7 2023)

 • Generelt > Filialoplysninger
  • Indstilling af alarmsystem flyttes fra “Filialindstillinger” under “Butler” til “Filialoplysninger” under “Generelt”, så indstillingerne kan bruges på tværs af produkter. 
  • Optimeret design
 • Butler > Filialindstillinger
  • Optimeret design

Version 1.10.0 (uge 6 2023)

 • Generelt
  • “Libry Admin” skifter navn til “Redia Admin”
  • “Libry” navnet er fjernet fra platformen.
  • Ændret på “FORTRYD” og “GEM” knapperne, så de følger siden og dermed altid er synlige.

Version 1.9.0 (uge 2 2023)

 • Generelt 
  • Nyt design på startsiden med bl.a. genveje til Redia Guide. 
 • Butler > Konfiguration
  • Ny konfigurationsmulighed: “Lånernummer på kvittering”. Muligt at vælge om lånernummer skal stå på kvitteringerne. Kan ændres af Admin brugere. Værdien er som default ikke aktiveret. 
  • Konfigurationsværdien “Maskering af lånernummer på kvitteringer” er gjort afhængig af den nye konfigurationsværdi “Lånernummer på kvittering”. 
 • Access > Log
  • Muligt at se loggen for en specifik dag ved at sætte tidsintervallet til samme dato.
  • Loggen kan nu sorteres på filialer, så den kan ses for en specifik filial eller alle filialer. 
  • Enkelte biblioteker oplevede, at filialid’et fremgik i stedet for filialnavnet. Det er nu rettet.

Version 1.7.0 (uge 48 2022)

 • Access > Enheder 
  • Ny konfigurationsmulighed: “Panel uden tastatur”. Tillader brug af adgangspaneler uden tastatur. Kan konfigureres af Redia. 
  • Ny konfigurationsmulighed: “Åbningsinterval”. Muligt at justere hvor længe dørkomponenten holdes aktiv. Kan konfigureres af Redia. 
 • Butler
  • Fjernet siden “Opdateringer” da den ikke bruges.

Version 1.4.0 (uge 43 2022)

 • Generelt
  • Optimeringer af Redia Admins bagvedliggende database.

Version 1.3.0 (uge 41 2022)

 • Access > Log
  • Loggen er nu samlet i en tabel, og de nyeste hændelser vises øverst. 
 • Butler > Filialindstillinger
  • Ny konfigurationsmulighed: “Udlån uden pinkode”. Tillader brugerne at lave udlån uden at indtaste deres pinkode. Kan redigeres af Admin brugere (Gælder kun Bibliofil og Quria)
  • Ny konfigurationsmulighed: “Login til "Min side" uden pinkode”. Lader brugere logge ind på Min side uden pinkode. Kan redigeres af Admin brugere (Gælder kun Quria).
 • Generel konfiguration
  • Ny konfigurationsmulighed: “Anvend "alert"- i stedet for "sortBin"-feltet fra SIP2”. Aktiverer brugen af alert-feltet i SIP2 til sortering af afleverede materialer (Gælder kun Bibliofil).
 • Gates > Log
  • Loggen viser nu de nyeste hændelser først. 
 • Designoptimeringer
  • Visningen af produkter i menuen og på forsiden er alfabetiseret
  • Mindre visuelle designjusteringer

Version 1.2.0 (uge 40 2022)

 • Inspire
  • Kan nu konfiguereres fra Redia Admin.

Version 1.1.0 (uge 39 2022)

 • Assist konfiguration
  • Muligt at indtaste URL’er for arrangementer, nyheder og inspirationshylder.

Version 1.0 (uge 35 2022)


 • Generelt
  • Nyt design
  • Ny forside med navigation til produkter
  • Ny menu i venstre side 
  • Nyt design og farver på de enkelte sider
  • Konfiguration og log samlet under produktet
 • Butler konfiguration
  • Optimering på indtastninger under header/footer:
  • Øget antallet af karakter
  • Større tekstfelt
  • Forbedret indikator på antallet af brugte karakter

Version 0.25.0 (uge 27 2022)

 • Access
  • Loggen slettes ikke længere efter 30 dage, men lånerid’et bliver stadig slettet efter 30 dage.

Version 0.26.0 (uge 26 2022)

 • Butler konfiguration
  • Omdøbt on/off knappen fra “Anvend stregkode til udlån og aflevering” til “Anvend stregkodelæser som scanningsmetode”.
 • Butler log
  • Gjort tilgængelig for alle brugerroller.

Version 0.23.0 (uge 23 2022)

 • Gates konfiguration
  • Fjernet unødvendige og ubenyttede informationer og indstillinger på de enkelte enheder. 

Version 0.22.0 (uge 22 2022) 

 • Butler Konfiguration > Enheder under Udvidede indstillinger
  • Gjort muligt at konfigurere på den enkelte enhed, hvilken tastaturtype der skal bruges til indtastning af brugernavn og adgangskode samt antal af karakter i brugernavn. Hvis det ikke indstilles på Butler enheden, benyttes opsætningen under “Identitet” under den generelle konfiguration.

Release 0.20.0 (uge 18 2022)

 • Konfiguration
  • Kun brugere med rollen “Admin”, “Redia Admin” eller “Partner Admin” kan se kodeord ved f.eks. SIP2 oplysningerne. For andre er kodeordene skjult.  
 • Valg af kunde (Gælder kun for brugerrollen “Partner Admin”)
  • Antallet af kunder, der bliver vist i listen er øget
   Læs mere om de forskellige brugerroller her.

Version 0.18.0 (uge 14 2022)

 • Brugeradministration. 
  • Brugere med Admin- og Editor-rolle kan se en oversigt over oprettede brugere i Redia Admin under “Brugere” i headermenuen.
  • Nyt oprettelsesflow med ny oprettelsesmail.
  • Brugere med Admin-rolle kan oprette og redigere brugere. 
  • Brugere med Admin-rolle kan sende en ny oprettelsesinvitation til andre brugere.
  • Læs mere om de forskellige brugerroller her.

Version 0.11.0 (uge 50 2021)

 • Butler:
  • Mulighed for at benytte forskellig SIP2 bruger for hver enkelt Butler enhed (Gælder kun SIP2)

Version 0.10.0 (uge 48 2021)

 • Access:
  • Mulighed for aktivering af aldersbegrænsning samt angivelse af minimumsalder er tilføjet til konfigurationen af LMS validering

Version 0.7.0 (uge 45 2021)

 • Access
  • Gemme redigeringer af events i kalenderen
  • “Gem”-knappen var aktiv selvom der ikke var lavet ændringer i eventet. Knappen bliver nu kun aktiveret, hvis der faktisk er lavet ændringer.
  • Visning af spinner ved sletning af events i kalenderen
  • Tidligere blev der ikke vist noget indlæsnings-ikon ved sletning af et event i kalenderen. Det var derfor svært at se, hvorvidt systemet reagerede på inputtet. Det er nu forbedret.
  • Optimering af logikken for detekteringen af huller i kalenderen
  • Huller i kalenderen bliver nu hentet fra ugens start i stedet for dags dato. På den måde kan vi bedre fange huller i kalenderen og gøre det tydeligere for brugeren.
  • Deaktivering af “Fortryd”-knappen under Generel Konfiguration
  • Tidligere var “Fortryd”-knappen aktiveret, selvom der ikke var lavet ændringer på siden. Ved anvendelse af “Fortryd”-knappen blev alle data på siden slettet visuelt. Sletningen blev dog ikke gemt. Dette er nu løst, så “Fortryd”-knappen udelukkende bliver aktiv, såfremt der er lavet ændringer på siden
  • Ændring i logik for min/max værdier
  • Under Generel Konfiguration var det muligt at sætte et modstridende minimum og maximum antal karakterer for pinkode og bruger-id. Det er nu forbedret, så maximum værdien skal være det samme som minimum værdien eller højere. 
 • Butler
  • Optimering af indlæsningsskærm ved Filialindstillinger og Generel Konfiguration
  • Vi oplevede at indlæsningsskærmen blev helt sort når nye ændringer blev gemt. Dette er ikke længere tilfældet.

Version 0.5.0 (uge 39 2021)

 • Generelt for Redia Admin
  • Ny rollestruktur i Redia Admin, som blandt andet sikrer GDPR compliance 

Version 0.4.0 (uge 38 2021)

 • Access
  • Konfiguration af personaleknap

Version 0.3.0 (uge 35 2021)

 • Access
  • Udfordring, hvor nogle brugere ikke kunne logge ind pga. brugerens login-token ikke blev hentet korrekt ud, er løst
  • Logisk og visuel forbedring af “Tilstande”-siden. Tabellen med komponenter er bl.a. ændret til en kronologisk rækkefølge, og det er blevet mere eksplicit hvad der styres og hvilken tilstand de er i
  • Der er tilføjet “Kalenderstyring” under Access. Var tidligere placeret under “Åbningstider” i menuen “Generelt”
  • Tilføjelse af tjek for at sluttidspunktet ikke må være tidligere end starttidspunktet for et event i kalendere
  • Komponenter i “Tilstande” som starter +/- 1 time før starttidspunktet er nu synlige
  • Event under “Kalenderstyring” som ligger oven i et andet event, ses ikke længere som et “hul” i kalenderen
  • “Lydstyring”: uploadede filer vises nu i “Tilføj lyd”-dialogboksen