1. Forside
  2. Biblioteket-appen
  3. Opsæt appen til jeres Bibliotek

Opsætning del 7: Saldoopgørelse

Se hele opsætningsguiden her: Opsætning til Push

1. Gå til F7 – Mellemværende - Brugerdefinerede skabeloner for notifikationen "Saldoopgørelse"

2. Kopier præcis denne tekst (version 3):

<#-- #4.21 Saldoopgørelse -->
<#-- #Saldoopgørelse til låneren -->
<#-- #4.21.2 Model Felt Beskrivelse Eksempel -->
Saldoopgørelse
{
"data": {
"agency": {
"name": "${((data.agency.name)!"")?json_string}"
},
"compensations": [ <#if (data.compensations?has_content)> <#list data.compensations as compensation> {
"amount": "${((compensation.amount)!"")?json_string}",
"balanceDate": <#if ((compensation.balanceDate)?has_content)> "${(compensation.balanceDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"billNumber": "${((compensation.billNumber)!"")?json_string}",
"createdDate": <#if ((compensation.createdDate)?has_content)> "${(compensation.createdDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"dueDate": <#if ((compensation.dueDate)?has_content)> "${(compensation.dueDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"migratedBillNumber": "${((compensation.migratedBillNumber)!"")?json_string}",
"returnDate": <#if ((compensation.returnDate)?has_content)> "${(compensation.returnDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"state": "${((compensation.state)!"")?json_string}",
"text": "${((compensation.text)!"")?json_string}",
"materialLoan": <#if (compensation.materialLoan?has_content)>{
"author": "${((compensation.materialLoan.author)!"")?json_string}",
"loanDate": <#if ((compensation.materialLoan.loanDate)?has_content)> "${(compensation.materialLoan.loanDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"materialNumber": "${((compensation.materialLoan.materialNumber)!"")?json_string}",
"periodicalName": "${((compensation.materialLoan.periodicalName)!"")?json_string}",
"returnedDate": <#if ((compensation.materialLoan.returnedDate)?has_content)> "${(compensation.materialLoan.returnedDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"title": "${((compensation.materialLoan.title)!"")?json_string}"
}<#else>null</#if>
}<#if compensation_has_next>,</#if></#list></#if>],
"daysUntilDue": ${((data.daysUntilDue)!"")?json_string},
"fees": [ <#if (data.fees?has_content)> <#list data.fees as fee> {
"amount": "${((fee.amount)!"")?json_string}",
"balanceDate": <#if ((fee.balanceDate)?has_content)> "${(fee.balanceDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"billNumber": "${((fee.billNumber)!"")?json_string}",
"createdDate": <#if ((fee.createdDate)?has_content)> "${(fee.createdDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"dueDate": <#if ((fee.dueDate)?has_content)> "${(fee.dueDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"migratedBillNumber": "${((fee.migratedBillNumber)!"")?json_string}",
"returnDate": <#if ((fee.returnDate)?has_content)> "${(fee.returnDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"state": "${((fee.state)!"")?json_string}",
"text": "${((fee.text)!"")?json_string}",
"loanDate": <#if ((fee.loanDate)?has_content)> "${(fee.loanDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"materialLoans": [ <#if (fee.materialLoans?has_content)> <#list fee.materialLoans as materialLoan> {
"author": "${((materialLoan.author)!"")?json_string}",
"loanDate": <#if ((materialLoan.loanDate)?has_content)> "${(materialLoan.loanDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"materialNumber": "${((materialLoan.materialNumber)!"")?json_string}",
"periodicalName": "${((materialLoan.periodicalName)!"")?json_string}",
"returnedDate": <#if ((materialLoan.returnedDate)?has_content)> "${(materialLoan.returnedDate)?date!""}"<#else>""</#if>,
"title": "${((materialLoan.title)!"")?json_string}"
}<#if materialLoan_has_next>,</#if></#list></#if>]
}<#if fee_has_next>,</#if></#list></#if>],
"loaner": {
"name": "${((data.loaner.name)!"")?json_string}",
"loanerNumber": "${((data.loaner.loanerNumber)!"")?json_string}",
"addressCity": "${((data.loaner.addressCity)!"")?json_string}",
"addressStreet": "${((data.loaner.addressStreet)!"")?json_string}",
"coName": "${((data.loaner.coName)!"")?json_string}",
"countryCode": "${((data.loaner.countryCode)!"")?json_string}",
"loanerGroups": [ <#if ((data.loaner.loanerGroups)?has_content)> <#list data.loaner.loanerGroups as loanerGroup> {
"loanerGroupName": "${((loanerGroup.loanerGroupName)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithHierarchyPath": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithHierarchyPath)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithRoot": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithRoot)!"")?json_string}"
}<#if loanerGroup_has_next>,</#if></#list></#if>],
"preferredLanguage": "${((data.loaner.preferredLanguage)!"")?json_string}",
"zipCode": "${((data.loaner.zipCode)!"")?json_string}"
},
"sentToCollectionRulesApply": "${((data.sentToCollectionRulesApply)!false)?c}",
"sumOfCompensations": "${((data.sumOfCompensations)!"")?json_string}",
"sumOfFees": "${((data.sumOfFees)!"")?json_string}",
"total": "${((data.total)!"")?json_string}"
}
}

3. Tryk på forhåndsvisning og tjek at der står “Saldoopgørelse” aller øverst. Hvis den melder fejl tjek at skabelonen er kopieret korrekt.

4. Sæt teksten ind i stedet for den eksisterende og tryk ’Gem’.