1. Forside
  2. Biblioteket-appen
  3. Opsæt appen til jeres Bibliotek

Opsætning del 6: Afhentningsfrist udløber om X dage

Se hele opsætningsguiden her: Opsætning til Push

1. Gå til F7 – Reservation - Brugerdefinerede skabeloner for notifikationen "Afhentningsfrist udløber om X dage"

2. Kopier præcis denne tekst (version 3):

<#-- #4.16 Afhentningsfrist udløber om et par dage -->
<#-- ## Notifikation til låner angående en reservations afhentningsfrist dato nærmer sig. -->
<#-- ### 4.16.2 Model Felt Beskrivelse Eksempel -->
Afhentningsfrist udløber om et par dage
{
"data": {
"agency": {
"name": "${((data.agency.name)!"")?json_string}"
},
"daysBeforeSendingNotification": ${(data.daysBeforeSendingNotification)!0},
"loaner": {
"name": "${((data.loaner.name)!"")?json_string}",
"loanerNumber": "${((data.loaner.loanerNumber)!"")?json_string}",
"addressCity": "${((data.loaner.addressCity)!"")?json_string}",
"addressStreet": "${((data.loaner.addressStreet)!"")?json_string}",
"coName": "${((data.loaner.coName)!"")?json_string}",
"countryCode": "${((data.loaner.countryCode)!"")?json_string}",
"loanerGroups": [ <#list data.loaner.loanerGroups as loanerGroup> {
"loanerGroupName": "${((loanerGroup.loanerGroupName)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithHierarchyPath": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithHierarchyPath)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithRoot": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithRoot)!"")?json_string}"
}<#if loanerGroup_has_next>,</#if></#list>],
"preferredLanguage": "${((data.loaner.preferredLanguage)!"")?json_string}",
"zipCode": "${((data.loaner.zipCode)!"")?json_string}"
},
"reservations": [ <#list data.reservations as reservation> {
"record": {
"author": "${((reservation.record.author)!"")?json_string}",
"classification": "${((reservation.record.classification)!"")?json_string}",
"faust": "${((reservation.record.faust)!"")?json_string}",
"title": "${((reservation.record.title)!"")?json_string}",
"type": "${((reservation.record.type)!"")?json_string}"
},
"reservation": {
"dateOfInterest": <#if ((reservation.reservation.dateOfInterest)?has_content)> "${(reservation.reservation.dateOfInterest)?date!""}" <#else>""</#if>,
"latestPickupDate": <#if ((reservation.reservation.latestPickupDate)?has_content)> "${(reservation.reservation.latestPickupDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"notes": "${((reservation.reservation.notes)!"")?json_string}",
"periodical": ${((reservation.reservation.periodical)!false)?c},
"periodicalName": "${((reservation.reservation.periodicalName)!"")?json_string}",
"pickupBranch": {
"name": "${((reservation.reservation.pickupBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((reservation.reservation.pickupBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"reservationNumber": "${((reservation.reservation.reservationNumber)!"")?json_string}"
}
}<#if reservation_has_next>,</#if></#list>]
}
}

3. Tryk på forhåndsvisning og tjek at der står “Afhentningsfrist udløber om et par dage” aller øverst. Hvis den melder fejl tjek at skabelonen er kopieret korrekt.

4. Sæt teksten ind i stedet for den eksisterende og tryk ’Gem’.

Gå til næste trin: Opsætning del 7: Saldoopgørelse