1. Forside
  2. Biblioteket-appen
  3. Opsæt appen til jeres Bibliotek

Opsætning del 5: Materiale klar til afhentning

Se hele opsætningsguiden her: Opsætning til Push

1. Gå til F7 – Reservation - Brugerdefinerede skabeloner for notifikationen "Materiale klar til afhentning"

Hvis man også benytter Brugerdefinerede skabeloner for notifikationen "Materiale klar til afhentning ved skranke" kan man indsætte samme tekst. 

2. Kopier præcis denne tekst (version 3):

<#-- # 4.12 Reserveret materiale klar til afhentning -->
<#-- ## Notifikation til låner om at reserveret materiale er klar til afhentning. -->
<#-- ### 4.12.2 Model Felt Beskrivelse Eksempel -->
Materiale klar til afhentning
{
"data": {
"agency": {
"name": "${((data.agency.name)!"")?json_string}"
},
"loaner": {
"name": "${((data.loaner.name)!"")?json_string}",
"loanerNumber": "${((data.loaner.loanerNumber)!"")?json_string}",
"addressCity": "${((data.loaner.addressCity)!"")?json_string}",
"addressStreet": "${((data.loaner.addressStreet)!"")?json_string}",
"coName": "${((data.loaner.coName)!"")?json_string}",
"countryCode": "${((data.loaner.countryCode)!"")?json_string}",
"loanerGroups": [ <#list data.loaner.loanerGroups as loanerGroup> {
"loanerGroupName": "${((loanerGroup.loanerGroupName)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithHierarchyPath": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithHierarchyPath)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithRoot": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithRoot)!"")?json_string}"
}<#if loanerGroup_has_next>,</#if></#list>],
"preferredLanguage": "${((data.loaner.preferredLanguage)!"")?json_string}",
"zipCode": "${((data.loaner.zipCode)!"")?json_string}"
},
"material": {
"acquisitionDate": <#if ((data.material.acquisitionDate)?has_content)> "${(data.material.acquisitionDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"activeBranch": {
"name": "${((data.material.activeBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"activeDepartment": {
"name": "${((data.material.activeDepartment.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeDepartment.shortName)!"")?json_string}"
},
"activeFloatGroupName": "${((data.material.activeFloatGroupName)!"")?json_string}",
"activeLocation": {
"name": "${((data.material.activeLocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeLocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"activeSublocation": {
"name": "${((data.material.activeSublocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeSublocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultBranch": {
"name": "${((data.material.defaultBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultDepartment": {
"name": "${((data.material.defaultDepartment.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultDepartment.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultLocation": {
"name": "${((data.material.defaultLocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultLocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultSublocation": {
"name": "${((data.material.defaultSublocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultSublocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"group": "${((data.material.group)!"")?json_string}",
"itemNumber": "${((data.material.itemNumber)!"")?json_string}",
"lastScannedBranch": {
"name": "${((data.material.lastScannedBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.lastScannedBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"note": "${((data.material.note)!"")?json_string}",
"periodical": ${((data.material.periodical)!false)?c},
"periodicalName": "${((data.material.periodicalName)!"")?json_string}",
"theme": {
"department": {
"name": "${((data.material.theme.department.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.theme.department.shortName)!"")?json_string}"
},
"location": {
"name": "${((data.material.theme.location.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.theme.location.shortName)!"")?json_string}"
},
"name": "${((data.material.theme.name)!"")?json_string}",
"sublocation": {
"name": "${((data.material.theme.sublocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.theme.sublocation.shortName)!"")?json_string}"
}
}
},
"record": {
"author": "${((data.record.author)!"")?json_string}",
"classification": "${((data.record.classification)!"")?json_string}",
"faust": "${((data.record.faust)!"")?json_string}",
"title": "${((data.record.title)!"")?json_string}",
"type": "${((data.record.type)!"")?json_string}"
},
"reservation": {
"dateOfInterest": <#if ((data.reservation.dateOfInterest)?has_content)> "${(data.reservation.dateOfInterest)?date!""}" <#else>""</#if>,
"latestPickupDate": <#if ((data.reservation.latestPickupDate)?has_content)> "${(data.reservation.latestPickupDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"notes": "${((data.reservation.notes)!"")?json_string}",
"periodical": ${((data.reservation.periodical)!false)?c},
"periodicalName": "${((data.reservation.periodicalName)!"")?json_string}",
"pickupBranch": {
"name": "${((data.reservation.pickupBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.reservation.pickupBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"reservationNumber": "${((data.reservation.reservationNumber)!"")?json_string}"
}
}
}

3. Tryk på forhåndsvisning og tjek at der står “Materiale klar til afhentning” aller øverst. Hvis den melder fejl tjek at skabelonen er kopieret korrekt.

4. Sæt teksten ind i stedet for den eksisterende og tryk ’Gem’.

Gå til næste trin: Opsætning del 6: Afhentningsfrist udløber om X dage