1. Forside
  2. Biblioteket-appen
  3. Opsæt appen til jeres Bibliotek

Opsætning del 2: Materialet er afleveret

Se hele opsætningsguiden her: Opsætning til Push

1. Gå til F7 - Aflevering - Brugerdefinerede skabeloner for notifikationen "Materiale er afleveret"

2. Kopier præcis denne tekst (version 3):

<#-- # 4.8 Materiale afleveret -->
<#-- ## Notifikation til oprindelig låner om at lånt materiale er afleveret af en anden låner. ???? -->
<#-- ### 4.8.2 Model Felt Beskrivelse Eksempel -->
Materiale afleveret
{
"data": {
"agency": {
"name": "${((data.agency.name)!"")?json_string}"
},
"loaner": {
"name": "${((data.loaner.name)!"")?json_string}",
"loanerNumber": "${((data.loaner.loanerNumber)!"")?json_string}",
"addressCity": "${((data.loaner.addressCity)!"")?json_string}",
"addressStreet": "${((data.loaner.addressStreet)!"")?json_string}",
"coName": "${((data.loaner.coName)!"")?json_string}",
"countryCode": "${((data.loaner.countryCode)!"")?json_string}",
"loanerGroups": [ <#list data.loaner.loanerGroups as loanerGroup> {
"loanerGroupName": "${((loanerGroup.loanerGroupName)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithHierarchyPath": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithHierarchyPath)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithRoot": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithRoot)!"")?json_string}"
}<#if loanerGroup_has_next>,</#if></#list>],
"preferredLanguage": "${((data.loaner.preferredLanguage)!"")?json_string}",
"zipCode": "${((data.loaner.zipCode)!"")?json_string}"
},
"material": {
"activeBranch": {
"name": "${((data.material.activeBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"activeDepartment": {
"name": "${((data.material.activeDepartment.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeDepartment.shortName)!"")?json_string}"
},
"activeFloatGroupName": "${((data.material.activeFloatGroupName)!"")?json_string}",
"activeLocation": {
"name": "${((data.material.activeLocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeLocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"activeSublocation": {
"name": "${((data.material.activeSublocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.activeSublocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultBranch": {
"name": "${((data.material.defaultBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultDepartment": {
"name": "${((data.material.defaultDepartment.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultDepartment.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultLocation": {
"name": "${((data.material.defaultLocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultLocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"defaultSublocation": {
"name": "${((data.material.defaultSublocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.defaultSublocation.shortName)!"")?json_string}"
},
"group": "${((data.material.group)!"")?json_string}",
"itemNumber": "${((data.material.itemNumber)!"")?json_string}",
"lastScannedBranch": {
"name": "${((data.material.lastScannedBranch.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.lastScannedBranch.shortName)!"")?json_string}"
},
"note": "${((data.material.note)!"")?json_string}",
"periodicalName": "${((data.material.periodicalName)!"")?json_string}",
"theme": {
"department": {
"name": "${((data.material.theme.department.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.theme.department.shortName)!"")?json_string}"
},
"location": {
"name": "${((data.material.theme.location.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.theme.location.shortName)!"")?json_string}"
},
"name": "${((data.material.theme.name)!"")?json_string}",
"sublocation": {
"name": "${((data.material.theme.sublocation.name)!"")?json_string}",
"shortName": "${((data.material.theme.sublocation.shortName)!"")?json_string}"
}
}
},
"record": {
"author": "${((data.record.author)!"")?json_string}",
"classification": "${((data.record.classification)!"")?json_string}",
"faust": "${((data.record.faust)!"")?json_string}",
"title": "${((data.record.title)!"")?json_string}",
"type": "${((data.record.type)!"")?json_string}"
}
}
}

3. Tryk på forhåndsvisning og tjek at der står “Materialet er afleveret” aller øverst. Hvis den melder fejl tjek at skabelonen er kopieret korrekt.

4. Sæt teksten ind i stedet for den eksisterende og tryk ’Gem’.

Gå til næste trin: Opsætning del 3: Lån afleveringsfrist overskredet