1. Forside
  2. Biblioteket-appen
  3. Opsæt appen til jeres Bibliotek

Opsætning del 1: Udlånskvittering

Se hele opsætningsguiden her:  Opsætning til push

1. Gå til: F7 – Udlån - Brugerdefinerede skabeloner for notifikationen "Udlånskvittering"

2. Kopier præcis denne tekst (version 3):

<#-- # 4.5 Udlån -->
<#-- ## Notifikation til låner angående et udlån. -->
<#-- ### 4.5.2 Model Felt Beskrivelse Eksempel -->
Materiale udlånt
{
"data": {
"agency": {
"name": "${((data.agency.name)!"")?json_string}"
},
"loaner": {
"name": "${((data.receiptModel.loanerSummary.loanerName)!"")?json_string}",
"loanerNumber": "${((data.receiptModel.loanerSummary.loanerNumber)!"")?json_string}",
"nextReturnDate": <#if ((data.receiptModel.loanerSummary.nextReturnDate)?has_content)> "${(data.receiptModel.loanerSummary.nextReturnDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"numberOfLateMaterials": ${((data.receiptModel.loanerSummary.numberOfLateMaterials)!"")?json_string},
"numberOfLoans": ${((data.receiptModel.loanerSummary.numberOfLoans)!"")?json_string},
"numberOfReservedReady": ${((data.receiptModel.loanerSummary.numberOfReservedReady)!"")?json_string},
"preferredLanguage": "${((data.receiptModel.loanerSummary.preferredLanguage)!"")?json_string}",
"balance": ${((data.receiptModel.loanerSummary.balance)!"")?json_string},
"loanerGroupNames": [ <#list data.receiptModel.loanerSummary.loanerGroupNames as loanerGroupName> "${((loanerGroupName)!"")?json_string}"<#if loanerGroupName_has_next>,</#if> </#list> ],
"loanerGroups": [ <#list data.receiptModel.loanerSummary.loanerGroups as loanerGroup> {
"loanerGroupName": "${((loanerGroup.loanerGroupName)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithHierarchyPath": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithHierarchyPath)!"")?json_string}",
"loanerGroupNameWithRoot": "${((loanerGroup.loanerGroupNameWithRoot)!"")?json_string}"
}<#if loanerGroup_has_next>,</#if></#list>]
},
"receiptModel": {
"agencyName": "${((data.receiptModel.agencyName)!"")?json_string}",
"autoloan": ${((data.receiptModel.autoloan)!false)?c},
"branchName": "${((data.receiptModel.branchName)!"")?json_string}",
"nrLendoutMaterials": ${((data.receiptModel.nrLendoutMaterials)!"")?json_string},
"nrRenewedMaterials": ${((data.receiptModel.nrRenewedMaterials)!"")?json_string},
"receiptTitle": "${((data.receiptModel.receiptTitle)!"")?json_string}"
},
"checkedOutMaterials": [ <#list data.receiptModel.checkedOutMaterials as checkedOutMaterial> {
"bibliographicRecord": {
"faust": "${((checkedOutMaterial.bibliographicRecord.faust)!"")?json_string}",
"classification": "${((checkedOutMaterial.bibliographicRecord.classification)!"")?json_string}",
"author": "${((checkedOutMaterial.bibliographicRecord.author)!"")?json_string}",
"title": "${((checkedOutMaterial.bibliographicRecord.title)!"")?json_string}",
"type": "${((checkedOutMaterial.bibliographicRecord.type)!"")?json_string}"
},
"illRenewedTentatively": ${((checkedOutMaterial.ILLRenewedTentatively)!false)?c},
"fulfilledReservationNote": "${((checkedOutMaterial.fulfilledReservationNote)!"")?json_string}",
"itemNumber": "${((checkedOutMaterial.itemNumber)!"")?json_string}",
"periodicalName": "${((checkedOutMaterial.periodicalName)!"")?json_string}",
"renewed": ${((checkedOutMaterial.renewed)!false)?c},
"loan": {
"loanDate": <#if ((checkedOutMaterial.materialLoan.loanDate)?has_content)> "${(checkedOutMaterial.materialLoan.loanDate)?date!""}" <#else>""</#if>,
"returnDate": <#if ((checkedOutMaterial.materialLoan.returnDate)?has_content)> "${(checkedOutMaterial.materialLoan.returnDate)?date!""}" <#else>""</#if>
}
}<#if checkedOutMaterial_has_next>,</#if></#list>]
}
}

3. Tryk på forhåndsvisning og tjek at der står “Materiale udlånt” aller øverst. Hvis den melder fejl tjek at skabelonen er kopieret korrekt.

4. Sæt teksten ind i stedet for den eksisterende og tryk ’Gem’.

Gå til næste trin: Opsætning del 2: Materialet er afleveret