1. Forside
 2. Biblioteket-appen
 3. Opsæt appen til jeres Bibliotek

Opsætning af push-notifikationer

Følg de fire nedslående punkter nøje.

NB: Vær meget omhyggelig i forbindelse med copy-paste, da selv helt små fejl kan resultere i manglende udsendelse af push-notifikationer til jeres brugere. 

1. Opsætning af skabeloner til push-notifikationer

Hver enkelt push-notifikation har sin unikke skabelon, som skal indsættes i Cicero. Dette gøres ved at følge nedenstående trin.

1.1 Udlånskvittering

1.2 Materiale er afleveret

1.3 Lån afleveringsfrist overskredet

1.4 Lån skal snart afleveres

1.5 Materiale klar til afhentning

1.6 Afhentningsfrist udløber om X dage

1.7 Saldoopgørelse

2. Opsætning af notifikations-protokoller 

NB: Dette punkt kræver at du kontakter Det Digitale Folkebibliotek, se punkt 2.3.

2.1. Gå til F7 – Notifikation - Opsætning af notifikations-protokoller

2.2. Tryk på +

2.3. Indtast følgende i felterne:

3. Indstil periodisk job

 • Sæt værdien til ’true’ følgende steder: (hvis den ikke allerede er det.)
  • F7 - System - Indstilling af det periodiske job Påmindelse om afleveringsfrist overskredet
  • F7 - System - Indstilling af det periodiske job Påmindelse om nært forestående afleveringsfrist
  • F7 - Mellemværende - Automatisk afsendelse af saldoopgørelser (valgfri)

 4. Føj BIBAPP til standard notifikationstypen

 • Sæt hak ved ’Bibliotekets app’ og tryk ’Gem’ ved følgende:
  • F7 - Aflevering - Notifikation for "Lån afleveringsfrist overskredet" (standard)
  • F7 - Aflevering - Notifikation for "Lån skal snart afleveres" (standard)
  • F7 - Mellemværende - Notifikation for "Saldoopgørelse" (standard)
  • F7 - Reservation - Notifikation for "Afhentningsfrist udløber om X dage" (standard)
  • F7 - Reservation - Notifikation for "Materiale klar til afhentning" (standard)
  • F7 - Udlån - Notifikation for "Udlånskvittering" (standard)
  • F7 - Aflevering - Notifikation for "Materiale er afleveret" (standard)