Nøddrift

Access går i nøddrift, hvis forbindelsen forsvinder til enten

  • Bibliotekssystemet
  • Internettet
  • Redias system

Opførsel under nøddrift

Hvis Access er i selvbetjent tilstand, når forbindelsen forsvinder, er det ikke længere muligt at validere lånerne. Access kan håndtere det på to måder:

  • Ingen får adgang: Dørpanelet viser, at enheden er ude af drift. 
  • Alle får adgang: Dørpanelet viser fortsat skærmbilledet for selvbetjening. 

Som udgangspunkt får ingen adgang, men ønsker I at ændre dette, skal I kontakte Redia ved at oprette en supportsag

Hvis enheden befinder sig i åben eller lukket tilstand, når forbindelsen forsvinder, vil skærmbilledet forblive uforandret. 

Access vil også skifte tilstand under nøddrift, så længe tilstanden er oprettet i kalenderen i Redia Admin, inden at nøddrift indtræffer. 

Logning af login

Hvis I tillader adgang til biblioteket under nøddrift, vil loginforsøgene fremgå i Access loggen i Redia Admin. I kan dermed stadig se, hvem der fik adgang til biblioteket, selvom Access var i nøddrift. 

Loginforsøgene bliver nemlig gemt krypteret lokalt på enhederne. Når forbindelsen er genetableret, vil de blive leveret til loggen i Redia Admin. Her vil en kolonne kaldet “Nøddrift” indikere, hvorvidt jeres lånere har fået adgang til jeres bibliotek, mens Access har været i nøddrift.