Særlige åbningstider i Biblioteket-appen

Hvis I har behov for at formidle særlige åbnings- eller lukketider f.eks. omkring juleferie eller helligdage, kan I gøre det manuelt.

Dage hvor biblioteket er lukket registreres under "Særlige lukketider". Dage hvor der er særlige åbningstider som skal gælde i stedet for de almindelige, registreres under "Særlige åbningstider"

I appen vil de særlige åbningstider blive vist sammen med jeres eksisterende åbningstider og altså ikke overskrive dem. Vær derfor opmærksom på at navngive åbningstiderne så det er tydeligt for brugeren hvilke der er gældende. Alternativt kan I fjerne de almindelige åbningstider for den pågælgende dag/dage, indsætte de særlige åbningstider og når dagen/dagene er forbi - og udfylde de almindelige åbningstider igen. 

Vær opmærksom på tidligst at indtaste de særlige åbningstider ugen før den pågældende dag hvor ændringen skal fremgå.