Hvornår notificeres brugerne?

I Biblioteket-appen modtager brugerne bl.a. besked, når et materiale er klar til afhentning, når det snart skal afleveres, og når afleveringsfristen er overskredet.

Tilpas selv jeres push-notifikationer

Det er muligt for jer at få indflydelse på, hvornår udvalgte notifikationer skal sendes. Dette styres i Cicero Sysadmin (F7). 

I kan tilpasse følgende

 • Hvornår “Husk at hente” skal sendes, dvs: 
  • x dage efter materialet blev sat på reserveringshylden
 • Hvornår “Materiale skal snart afleveres” skal sendes, dvs
  • x dage før afleveringsfrist
 • Hvornår “Lånet er overskredet” skal sendes, dvs
  • x dage efter afleveringsfrist
 • Intervallet hvormed “Husk at betale” skal sendes, dvs
  • hver x’ne dag indtil gebyr er betalt  

Så snart en notifikation er generet i Cicero, bliver den sendt til Redias notifikations-service, som sørger for, at brugeren modtager en push-notifikation på sit device. På den måde får brugeren eksempelvis besked med det samme, at et materiale er blevet sat klar på reserveringshylden. 

Push-notifikationer uden lyd 

Som nævnt ovenfor er der - stort set - øjeblikkelig viderelevering af push-notifikationer til brugeren, når en handling er foretaget eller et kriterium er opfyldt i bibliotekssystemet. Kriterier for datobetingede push-notifikationer vil opfyldes til midnat, hvorefter de generes i Cicero og sendes direkte videre til appen. Flere push-notifikationer vil derfor ofte blive leveret om natten, og således være klar til at brugerne kan se dem om morgenen.

Der er i løsningen taget højde for, at disse beskeder ikke skal være til gene for brugerne, og lyden er derfor slået fra på beskeder, der sendes mellem kl. 22 og kl. 8. 

Oversigt over push-notifikationer 

Oversigten viser samtlige mulige scenarier i et låneforløb, fra et materialet reserveres til der potentielt bliver betalt gebyr/erstatning. Disse stadier ses under den vandrette linie.

Over linjen vises samtlige mulige push-notifikationer i et låneforløb samt hvornår i låneforløbet, låneren vil modtage de forskellige push-notifikationer. Untitled_Diagram.drawio-3.png

Læs mere om forbedringerne til push-notifikationer her

Download materiale:

Push-notifikationer.png

30 KB Download