Hvorfor vises vores nyheder/arrangementer ikke i appen?

Det kan have flere årsager:

Årsag 1: Der er ikke sat et flueben ved 'Flag' - 'Show in mobile app'.
Fluebenet er sat som default i DDB CMS, når du opretter et arrangement, men ikke når du opretter en nyhed. Ønsker du en nyhed vist i appen, skal du aktivt tilvælge fluebenet. Det skal du dog kun gøre under forudsætning af, at nyheden er oprettet med brug af kun én paragraph, som skal være en tekst-paragraph, ellers bliver den ikke vist i appen, og vil endvidere blokere, så andre nyheder, der efterfølgende deles, heller ikke bliver vist.


show_in_mobile_app.jpg

Årsag 2: Du er kommet til at dele en nyhed, hvor der er brugt andre paragraphs end "Text". Når det sker, kan nyheds-feed'et blive blokeret af denne ene nyhed, og ingen efterfølgende nyheder vil blive vist. Hvis dette er tilfældet, skal du finde den nyhed, og fjerne fluebenet i "Show in mobile app", og derpå oprette en sag på at få nulstillet feedet.

For at finde den/de artikel(er), som blokerer, kan du få hjælp ved at gå til [JERES-BIBLIOTEKS-HJEMMESIDE]/ding-redia-rss/news (dette feed kan godt være længe om at loade, så vær tålmodig) og tryk. CTRL+F og søg på paragraphs. Alle tilfælde af ”paragraphs-text” kan du ignorere, men alle tilfælde hvor der står "paragraphs-[NOGET-ANDET-END-'text'"] kommer fra artikler, der ikke kan deles i appen.

På disse artikler skal du fjerne fluebenet i "Show in mobile app" nederst, og derpå oprette en sag til Redia om at de skal køre scriptet, så virker det igen.

Årsag 3: Der er ikke noget tekst i feltet 'Indhold' i CMS'et. Hvis der ikke er det, kommer der til at mangle noget i RSS feedet, som betyder, at appen ikke registrerer dem, og de bliver derfor ikke vist.

Årsag 4: Der er de forkerte eller for mange moduler aktiveret i jeres CMS. Det skal være Ding App Content RSS, der skal være det eneste aktive modul. Det er ikke nødvendigt at selv installere og aktivere modulet, hvis I bruger DDB CMS. 

Årsag 5: RSS feedet har 2 begrænsninger:

  1. Hvis et arrangement ligger over 6 måneder fremme i tiden, bliver det ikke vist i appen.
  2. Det er kun de første 100 nyheder/arrangementer, der bliver vist. Så hvis I har gjort mange nyheder eller arrangementer klæbrige, kan det blokere for at andet bliver vist.