Hvordan fjernes en filial i appen?

Vi får jævnligt henvendelser om at en filial skal fjernes eller "blacklistes" i appen - hertil er det vigtigt, at det specificeres hvor i appen filialen skal fjernes.

Der er forskellige scenarier, som I meget gerne må være specifikke omkring, når I indsender en supportsag:

Afhentningsfilial: 

Er det en filial, som skal slettes på listen af mulige afhentningsfilialer i appen? Så skal I indsende en supportsag, hvor I beder os om at slette den gældende filial på listen over afhentningsfilialer. Dette vil gøre, at brugere ikke kan vælge denne afhentningsfilial i appen fremadrettet.

                              filial1.png     filial2.png

Beholdningsdata for filialer:

Drejer det sig som, at der ikke skal vises beholdningsdata for enkelte filialer i appen? Så skal I også indsende en supportsag, hvor I beder os om, at der ikke skal vises beholdningsdata i appen for den gældende filial. Herved vil brugere ikke kunne se filialen under “Find materialet” i appen.

                              filial3.png     filial4.png

Kontaktinformationer og åbningstider for filialer:

I kan selv administrere filialers åbningstiders og kontaktinformationer på biblioteket.redia.dk. Hvis en filial ikke skal vises under åbningstider eller kontaktinformationer, så kan I også slette den her. Disse informationer tilgås via “Åbningstider” på forsiden og via “Åbningstider” og “kontaktinformation” på Mere-siden.

  andre-bibs.png      andre-bibs-liste.png      kontaktinfo2.png