Hvordan får jeg adgang til Mapp?

Som udgangspunkt har alle biblioteker én fælles adgang og dermed ét password til Mapp, og Mapp passwordet er tildelt én af biblioteket udvalgt person (den Mapp passwordansvarlige).

Såfremt en biblioteksmedarbejder (bruger) ønsker oprettelse eller genoprettelse af sin adgang til Mapp, skal brugeren i første omgang internt kontakte den Mapp passwordansvarlige med henblik på at få adgang til Mapp.

Hvis brugeren ikke er bekendt med, hvem der er bibliotekets Mapp passwordansvarlige, kan brugeren kontakte Tue Gaston fra Det Digitale Folkebibliotek på ext-pu6z@kk.dk, som vil besvare henvendelsen med navnet på bibliotekets Mapp passwordansvarlige.

Bibliotekets Mapp passwordansvarlige påføres ligeledes denne mail, idet det alene er bibliotekets Mapp passwordansvarlige, som kan anmode om at få nulstillet Mapp passwordet.

I særlige tilfælde - f.eks. ved den Mapp passwordansvarliges ferie, sygdom eller fratrædelse, kan Mapp passwordet dog nulstilles uden forudgående accept fra bibliotekets Mapp passwordansvarlige.

Bemærk at en nulstilling af et Mapp password vil påvirke alle de brugere, som har adgang via bibliotekets fælles Mapp adgang.